Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Marléne Johansson

Professor

Marléne Johansson
Professor
Akademisk grad: Docent,
marlene.johansson@hdk.gu.se
031-786 4213

Postadress: Box 131, 40530 Göteborg
Besöksadress: Kristinelundsgatan 6-8 , 41137 Göteborg
Arbetsuppgifter: slöjd, forskning


HDK - Högskolan för design och konsthantverk (Mer information)
Box 131
405 30 Göteborg
www.hdk.gu.se/sv
info@hdk.gu.se
Fax: 031-786 4888
Besöksadress: Kristinelundsgatan 6 - 8 , 411 37 Göteborg

Om Marléne Johansson

Marléne Johansson, fil.dr., Professor

(se även intervju på Youtube https://youtu.be/eZPViKsXnb4 )

- Professor i Slöjd, Göteborgs universitet, Sverige.
- Professor i Formgivning, kunst- og håndverksdidaktikk, Universitetet i Sørøst-Norge, USN, Norge, (6,5 år, aug 2011–dec 2017).
- Professor i Slöjdpedagogik, Åbo Akademi, ÅA, Finland, (9,5 år, jan 2007–april 2016).

 

Forskningsintresse
- Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.

Anställning
- Göteborgs universitet, GU, Sverige, Högskolan för design och konsthantverk, HDK, Slöjdlärarutbildningen. Anställd 1982, 1983, 1984, 1990/91, 1991– anställd 100% tillsvidare, som Professor i slöjd. (parallellt med GU-arbetet deltid tj.led. för arbete i Finland resp. Norge 2007–2017). 

Tidigare anställningar
- 2011, aug–2017. Universitetet i Sørøst-Norge, USN, Institutt for Estetiske fag, Norge (40% parallellt med GU).

-2007, jan–2016, april. Åbo Akademi, ÅA, Pedagogiska fakulteten, Finland (20-60% parallellt med GU).

- 1982, 1983, 1984, 1990/91, 1991– anställd 100% tillsvidare på GU, tidigare som Universitetsadjunkt/Universitetslektor/Docent, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Från och med 1 juli 2011 är anställningen överflyttad till HDK.

- 1975–1990. Textillärare i grundskolan.

Utbildningsbakgrund
- 2003, jan. Filosofie doktorsexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Avhandlingstitel: Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (Johansson, 2002). (Handledare: Roger Säljö)

- 1995–1993. Magisterexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. (Handledare: Roger Säljö)

- 1982–1976. Filosofie kandidatexamen i Pedagogik (4 terminer) Psykologi (2 terminer), Göteborgs universitet.

- 1975–1972. Textillärarexamen, Göteborgs universitet.

Handledda doktorsavhandlingar
Disputerade: 11 st, Pågående: 2 st
- pågående, Emma Gyllerfelt (Sverige), HDK, GU.
- pågående, Joakim Andersson (Sverige), HDK, GU.
- 2016, april. Bjørg Tronshart (Norge), ÅA. Utstillingens retorikk. Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk.
- 2015, april. Kari Carlsen (Norge), ÅA. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur.
- 2015, mars. Janne Elo (Finland), ÅA. (bihandledare). Företagsamhet i skola och utbildning. Lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap.
- 2015, april. Åsta Rimstad (Norge), UiT. Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar.
- 2014, jan. Juha Hartvik (Finland), ÅA. Det planlagda och det som visar sig. Klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd.
- 2013, mars. Torunn Dagsland (Norge), ÅA. Eleven som aktør i dialog med kunst.Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole.
- 2012, dec. Marie Koch (Danmark), ÅA. ”Jeg strikker, altså er jeg!” Læring og identitet i uformelle læringsrum.
- 2012, maj. Mari Rorgemoen (Norge), ÅA. Mellom tradition og spel. Didaktikk for tekstil folkekunst.
- 2012, mars. Sie von Gegerfelt Kronberg (Sverige), ÅA. Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer.
- 2010, april. Peter Hasselskog (Sverige), GU. (bihandledare). Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen.
- 2009, sept. Barbro Sjöberg (Finland), ÅA. (bihandledare). Med formgivning i fokus – en studie om holistisk slöjd i lärarutbildningen.

Opponent 5 st, betygsnämnd 4 st, diskutand/slutgranskare 5 st, för doktors- och lic-avhandlingar
- 2018, okt. Slutgranskare, Astrid Heimers manus inför doktorsdisputation: Å gripe form for å begripe form. Universitetet i Sørøst-Norge, Norge.
- 2017, febr. Opponent, vid Åsa Jeanssons doktorsdisputation: Vad, hur och varför i slöjdämnet. Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen. Umeå universitet.
- 2016, okt. Opponent, vid Jenny Frohagens lic-disputation: Såga rakt och tillverka uttryck. En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet. Stockholms universitet.
- 2016, sept. Betygsnämnd, vid Camilla Gåfvels doktorsdisputation: Skolad blick på blommor. Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning. Stockholms universitet.
- 2015, mars. Opponent, vid Stina Westerlunds doktorsdisputation: Lust och olust – Elevers erfarenheter i textilslöjd. Umeå universitet.
- 2015, september. Diskutand, vid Anniken Randers-Persons slutseminarium inför doktorsexamen: Læringsrom i Kunst og Håndverk mellom muligheter, mestring og meningsskaping – En fagdidaktisk klassromsstudie av designorienterte oppgaveperioder. Universitetet i Oslo, Norge.
- 2014, januari. Diskutand, vid Tina Kullenbergs slutseminarium inför doktorsexamen: Signing and Singing – Children in teaching dialogues. CUL:s forskarskola, Göteborgs universitet.
- 2012, november. Betygsnämnd, vid Pia Sjöbloms doktorsdisputation: Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv. Åbo Akademi, Finland.
- 2011, oktober. Betygsnämnd, vid Esko Mäkeläs doktorsdisputation: Slöjd som berättelse om skolungdom och estetiska perspektiv. Umeå universitet.
- 2010, augusti. Slutgranskare, av Salla Venäläinens manus inför doktorsdisputation: Interaction in the multicultural classroom: Towards culturally sensitive home economics education. Helsingfors universitet, Finland.
- 2010, maj. Betygsnämnd, vid Hillevi Prells doktorsdisputation: Promoting dietary change. Intervening in school and recognizing health messeages in commercials. Göteborgs universitet.
- 2007, augusti. Slutgranskare, av Eva Ahlskog-Björkmans manus inför doktorsdisputation: Textilt skapande som etisk-estetisk transformation. En studie av medierat lärande i vårdutbildningen. Åbo Akademi, Finland.
- 2006, december. Opponent och betygsnämnd, vid Marte Gulliksens doktorsdisputation: Constructing a formbild – An inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the hermeneutical filters controlling the formbild construction in design education situations. Arkitektur- och designhögskolan i Oslo, Norge.
- 2005, april. Opponent och betygsnämnd, vid Bent Illums doktorsdisputation: Det manuelle håndvaerksmaessige og learning – processens dialog. Danmarks Pedagogiska universitet, DPU, Köpenhamn, Danmark.

Vetenskapliga förtroende- och expertuppdrag
Sverige:
- 2019– Styrgrupp, medsökande VR, Nationell forskarskola i Bildpedagogik och slöjdpedagogik, HDK, GU.
- 2017– Oredlighetsrådet, GU.
- 2016– CUL:s forskarskolas vetenskapliga råd, GU.
- 2013– Examinator och Huvudhandledare, inför doktors- och lic.-examen, Konstnärliga fakulteten, GU.
- 2012– Forskningsrådet, HDK, GU.
- 2012–2014. Ämnesföreträdare för institutionskollegiet Materiell och visuell kultur, VMK, vid HDK, GU.
- 2016. Vetenskapligt råd i VR-projektet ”Undervisning och lärande av praktisk kunskap” Uppsala universitet.
- 2010–2011. Expertuppdrag för universitets och högskolors ansökningar om examensrätter för lärarutbildningar, Högskoleverket.
- 2007–2011. Lärarförslagsberedningen, Utbildningsvetenskaplig fakultet, GU, inför tillsättning av professors-, docent- och lektorsanställningar.
- 2006–2011. Ämnesansvarig för slöjdämnet i Skolverkets uppdragsutbildning med sju IT-baserade fördjupningskurser på avancerad/magisternivå ”Kunskapssyn och bedömning, ämnesdidaktisk fördjupning i slöjd”.
- 2005–2010. Projektansvarig för delprojekt 3, i VR-projektet ”Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker” (MJ medsökande för forskningsprojektet).
- 2003–2007. Projektledare för slöjdämnet i Skolverkets nationella projekt med utvärdering av den svenska grundskolan, NU-03.
- 1992–1996. Projektmedverkan i Skolverkets nationella utvärdering av slöjdämnet i den svenska grundskolan, NU-92.
- 1982, 1984, 1991–2011. Examinator, handledare och kursanvarig för lärarprogrammets examensarbeten och magisteruppsatser, GU.
- 1982, 1984– 2011. Kursansvarig, kurser inom lärarprogrammen för slöjd, GU.

Finland:
- 2008–2015. Vetenskaplig ledare för Slöjdpedagogiskt resurscentra/forskarskola med nordiska doktorander, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi (ÅA), Vasa.
- 2008–2015. Kursansvarig för forskarutbildningskurs i Slöjdpedagogik, Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Styrgruppen för doktorandprogrammet vid Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Ledamot i RFU, Rådet för forskning och utveckling, Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Ämnesansvarig och examinator, Slöjdpedagogik, grund-, avancerad och forskarnivå, ÅA.
- 2010–2014. Ordförande i ledningsgruppen för slöjdlärarutbildningarna, Pedagogiska fakulteten, ÅA.

Norge:
- 2014–2017. EMAL, embodied, making and learning, forskargrupp. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).
- 2011–2017. Handlednings- och forskningsuppdrag, HSN.
- 2011–2017. Mastersprogram i formgivning, kunst og håndverk: pedagogik/didaktik, masteruppsatser, HSN.

Danmark:
- 2014. Bedömare för utbildningsprogram, Danmarks akkriditeringsinstitution, Danmarks utdannings- och forskningsministerium.
- 2010–2011. Expertmedverkan i forskningsprojektet ”Håndværk og design”, Didaktik – Materiel kultur, Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus universitet.
- 2005–2017. Censor vid Didaktik – Materiel kultur, DPU.

Övriga uppdrag i Sverige och Norden
- 2005– Sakkunnig vid olika lärosäten i Sverige och i Norden inför universitetsanställningar.
- 2008– Refereegranskare och redaktionsrådsmedlem för vetenskapliga journaler.
- 1995– Ordförande för redaktionsrådet och tematisk redaktör för den nordiska journalen Techne serien.
- 1990–2012. Presidieledamot för den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning inom utbildning i slöjd.
 

Senaste publikationer

Materiella och immateriella resurser – hållbar utveckling i och genom slöjd
Marléne Johansson
Nordic Studies in Education, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum
Joakim Andersson, Peter Hasselskog, Marléne Johansson
Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum (Skolverkets lärportal. Modul: Muntlig kommunikation. Perspektiv på muntlig kommunikation) , Stockholm, Skolverket, Övrigt 2019
Övrigt

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Ämnesspecifik text: Slöjd
Marléne Johansson, Emma Gyllerfelt, Johanna Karlsson
Skolverkets läsportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 6, 1-7, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Nuläge och framåtblickar 2018 ‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Special / temanummer av tidskrift 2018
Special / temanummer av tidskrift

Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018 ‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Ämnesspecifik text: Slöjd
Johanna Karlsson, Emma Gyllerfelt, Marléne Johansson
Skolverkets läsportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 6, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Flerspråkighet och de samlade språkliga resurserna. Ämnesspecifik text: Slöjd
Johanna Karlsson, Emma Gyllerfelt, Marléne Johansson
Skolverkets lärportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 1, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Learning situations in Sloyd ‒ to become more handy, dexterous and skilful
Joakim Andersson, Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Multimodala resurser för lärande
Christina Campopiano, Peter Hasselskog, Marléne Johansson
Skolverkets modul ”Från vardagsspråk till ämnesspråk, del 8” i Läs & skrivportalen, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 61 - 70 av 90

2005

Kommunikation och konstruktion i slöjdverksamhet
Marléne Johansson
Ingår i Techne B14/2005 (red.). Kullas, S. & Pelkonen, M-L, (Techne serien, Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, B14/2005, 114–128), Rauma, Finland: University of Turku, Department of teacher education in Rauma, Kapitel i bok 2005
Kapitel i bok

2004

2003

Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden?
Marléne Johansson
Skolforums kongress, oktober 2003, Stockholm, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2003
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Slöjdämnets roll i den svenska grundskolan, en utmaning för lärarutbildningen
Marléne Johansson, Peter Hasselskog
Paper, presenterat vid NFPF:s kongress, mars 2003, Köpenhamn, Danmark, Paper i proceeding 2003
Paper i proceeding

Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker. Forskningsprogram
Marléne Johansson, Lars Lindström, Kajsa Borg, Viveca Lindberg
Techne serien B:12/2003: Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 140–152, Danmark, Köpenhamn, Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), Kapitel i bok 2003
Kapitel i bok

2002

Talar redskap? Om redskap och kommunikation i slöjdundervisning
Marléne Johansson
Slöjdbiennalen, augusti 2002, Linköping, Poster (konferens) 2002
Poster (konferens)

Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap
Marléne Johansson
Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in educational sciences, 183, Doktorsavhandling 2002
Doktorsavhandling

1999

Sociocultural activities in craft and design – an interaction between students home environment and their surroundings both in school and outside
Marléne Johansson
Paper, presenterat vid The 10th International Conference of Asian Regional Association for Home Economics, august 1999, Yokohama, Japan, Poster (konferens) 1999
Poster (konferens)

Visar 61 - 70 av 90

Sidansvarig: Carina Krantz|Sidan uppdaterades: 2017-11-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?