Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Marléne Johansson

Professor

Marléne Johansson
Professor
Akademisk grad: Docent,
marlene.johansson@hdk.gu.se
031-786 4213

Postadress: Box 131, 40530 Göteborg
Besöksadress: Kristinelundsgatan 6-8 , 41137 Göteborg
Arbetsuppgifter: slöjd, forskning


HDK - Högskolan för design och konsthantverk (Mer information)
Box 131
405 30 Göteborg
www.hdk.gu.se/sv
info@hdk.gu.se
Fax: 031-786 4888
Besöksadress: Kristinelundsgatan 6 - 8 , 411 37 Göteborg

Om Marléne Johansson

Marléne Johansson, fil.dr., Professor

(se även intervju på Youtube https://youtu.be/eZPViKsXnb4 )

- Professor i Slöjd, Göteborgs universitet, Sverige.
- Professor i Formgivning, kunst- og håndverksdidaktikk, Universitetet i Sørøst-Norge, USN, Norge, (6,5 år, aug 2011–dec 2017).
- Professor i Slöjdpedagogik, Åbo Akademi, ÅA, Finland, (9,5 år, jan 2007–april 2016).

 

Forskningsintresse
- Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.

Anställning
- Göteborgs universitet, GU, Sverige, Högskolan för design och konsthantverk, HDK, Slöjdlärarutbildningen. Anställd 1982, 1983, 1984, 1990/91, 1991– anställd 100% tillsvidare, som Professor i slöjd. (parallellt med GU-arbetet deltid tj.led. för arbete i Finland resp. Norge 2007–2017). 

Tidigare anställningar
- 2011, aug–2017. Universitetet i Sørøst-Norge, USN, Institutt for Estetiske fag, Norge (40% parallellt med GU).

-2007, jan–2016, april. Åbo Akademi, ÅA, Pedagogiska fakulteten, Finland (20-60% parallellt med GU).

- 1982, 1983, 1984, 1990/91, 1991– anställd 100% tillsvidare på GU, tidigare som Universitetsadjunkt/Universitetslektor/Docent, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Från och med 1 juli 2011 är anställningen överflyttad till HDK.

- 1975–1990. Textillärare i grundskolan.

Utbildningsbakgrund
- 2003, jan. Filosofie doktorsexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Avhandlingstitel: Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (Johansson, 2002). (Handledare: Roger Säljö)

- 1995–1993. Magisterexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. (Handledare: Roger Säljö)

- 1982–1976. Filosofie kandidatexamen i Pedagogik (4 terminer) Psykologi (2 terminer), Göteborgs universitet.

- 1975–1972. Textillärarexamen, Göteborgs universitet.

Handledda doktorsavhandlingar
Disputerade: 11 st, Pågående: 2 st
- pågående, Emma Gyllerfelt (Sverige), HDK, GU.
- pågående, Joakim Andersson (Sverige), HDK, GU.
- 2016, april. Bjørg Tronshart (Norge), ÅA. Utstillingens retorikk. Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk.
- 2015, april. Kari Carlsen (Norge), ÅA. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur.
- 2015, mars. Janne Elo (Finland), ÅA. (bihandledare). Företagsamhet i skola och utbildning. Lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap.
- 2015, april. Åsta Rimstad (Norge), UiT. Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar.
- 2014, jan. Juha Hartvik (Finland), ÅA. Det planlagda och det som visar sig. Klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd.
- 2013, mars. Torunn Dagsland (Norge), ÅA. Eleven som aktør i dialog med kunst.Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole.
- 2012, dec. Marie Koch (Danmark), ÅA. ”Jeg strikker, altså er jeg!” Læring og identitet i uformelle læringsrum.
- 2012, maj. Mari Rorgemoen (Norge), ÅA. Mellom tradition og spel. Didaktikk for tekstil folkekunst.
- 2012, mars. Sie von Gegerfelt Kronberg (Sverige), ÅA. Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer.
- 2010, april. Peter Hasselskog (Sverige), GU. (bihandledare). Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen.
- 2009, sept. Barbro Sjöberg (Finland), ÅA. (bihandledare). Med formgivning i fokus – en studie om holistisk slöjd i lärarutbildningen.

Opponent 5 st, betygsnämnd 4 st, diskutand/slutgranskare 5 st, för doktors- och lic-avhandlingar
- 2018, okt. Slutgranskare, Astrid Heimers manus inför doktorsdisputation: Å gripe form for å begripe form. Universitetet i Sørøst-Norge, Norge.
- 2017, febr. Opponent, vid Åsa Jeanssons doktorsdisputation: Vad, hur och varför i slöjdämnet. Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen. Umeå universitet.
- 2016, okt. Opponent, vid Jenny Frohagens lic-disputation: Såga rakt och tillverka uttryck. En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet. Stockholms universitet.
- 2016, sept. Betygsnämnd, vid Camilla Gåfvels doktorsdisputation: Skolad blick på blommor. Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning. Stockholms universitet.
- 2015, mars. Opponent, vid Stina Westerlunds doktorsdisputation: Lust och olust – Elevers erfarenheter i textilslöjd. Umeå universitet.
- 2015, september. Diskutand, vid Anniken Randers-Persons slutseminarium inför doktorsexamen: Læringsrom i Kunst og Håndverk mellom muligheter, mestring og meningsskaping – En fagdidaktisk klassromsstudie av designorienterte oppgaveperioder. Universitetet i Oslo, Norge.
- 2014, januari. Diskutand, vid Tina Kullenbergs slutseminarium inför doktorsexamen: Signing and Singing – Children in teaching dialogues. CUL:s forskarskola, Göteborgs universitet.
- 2012, november. Betygsnämnd, vid Pia Sjöbloms doktorsdisputation: Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv. Åbo Akademi, Finland.
- 2011, oktober. Betygsnämnd, vid Esko Mäkeläs doktorsdisputation: Slöjd som berättelse om skolungdom och estetiska perspektiv. Umeå universitet.
- 2010, augusti. Slutgranskare, av Salla Venäläinens manus inför doktorsdisputation: Interaction in the multicultural classroom: Towards culturally sensitive home economics education. Helsingfors universitet, Finland.
- 2010, maj. Betygsnämnd, vid Hillevi Prells doktorsdisputation: Promoting dietary change. Intervening in school and recognizing health messeages in commercials. Göteborgs universitet.
- 2007, augusti. Slutgranskare, av Eva Ahlskog-Björkmans manus inför doktorsdisputation: Textilt skapande som etisk-estetisk transformation. En studie av medierat lärande i vårdutbildningen. Åbo Akademi, Finland.
- 2006, december. Opponent och betygsnämnd, vid Marte Gulliksens doktorsdisputation: Constructing a formbild – An inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the hermeneutical filters controlling the formbild construction in design education situations. Arkitektur- och designhögskolan i Oslo, Norge.
- 2005, april. Opponent och betygsnämnd, vid Bent Illums doktorsdisputation: Det manuelle håndvaerksmaessige og learning – processens dialog. Danmarks Pedagogiska universitet, DPU, Köpenhamn, Danmark.

Vetenskapliga förtroende- och expertuppdrag
Sverige:
- 2019– Styrgrupp, medsökande VR, Nationell forskarskola i Bildpedagogik och slöjdpedagogik, HDK, GU.
- 2017– Oredlighetsrådet, GU.
- 2016– CUL:s forskarskolas vetenskapliga råd, GU.
- 2013– Examinator och Huvudhandledare, inför doktors- och lic.-examen, Konstnärliga fakulteten, GU.
- 2012– Forskningsrådet, HDK, GU.
- 2012–2014. Ämnesföreträdare för institutionskollegiet Materiell och visuell kultur, VMK, vid HDK, GU.
- 2016. Vetenskapligt råd i VR-projektet ”Undervisning och lärande av praktisk kunskap” Uppsala universitet.
- 2010–2011. Expertuppdrag för universitets och högskolors ansökningar om examensrätter för lärarutbildningar, Högskoleverket.
- 2007–2011. Lärarförslagsberedningen, Utbildningsvetenskaplig fakultet, GU, inför tillsättning av professors-, docent- och lektorsanställningar.
- 2006–2011. Ämnesansvarig för slöjdämnet i Skolverkets uppdragsutbildning med sju IT-baserade fördjupningskurser på avancerad/magisternivå ”Kunskapssyn och bedömning, ämnesdidaktisk fördjupning i slöjd”.
- 2005–2010. Projektansvarig för delprojekt 3, i VR-projektet ”Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker” (MJ medsökande för forskningsprojektet).
- 2003–2007. Projektledare för slöjdämnet i Skolverkets nationella projekt med utvärdering av den svenska grundskolan, NU-03.
- 1992–1996. Projektmedverkan i Skolverkets nationella utvärdering av slöjdämnet i den svenska grundskolan, NU-92.
- 1982, 1984, 1991–2011. Examinator, handledare och kursanvarig för lärarprogrammets examensarbeten och magisteruppsatser, GU.
- 1982, 1984– 2011. Kursansvarig, kurser inom lärarprogrammen för slöjd, GU.

Finland:
- 2008–2015. Vetenskaplig ledare för Slöjdpedagogiskt resurscentra/forskarskola med nordiska doktorander, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi (ÅA), Vasa.
- 2008–2015. Kursansvarig för forskarutbildningskurs i Slöjdpedagogik, Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Styrgruppen för doktorandprogrammet vid Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Ledamot i RFU, Rådet för forskning och utveckling, Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Ämnesansvarig och examinator, Slöjdpedagogik, grund-, avancerad och forskarnivå, ÅA.
- 2010–2014. Ordförande i ledningsgruppen för slöjdlärarutbildningarna, Pedagogiska fakulteten, ÅA.

Norge:
- 2014–2017. EMAL, embodied, making and learning, forskargrupp. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).
- 2011–2017. Handlednings- och forskningsuppdrag, HSN.
- 2011–2017. Mastersprogram i formgivning, kunst og håndverk: pedagogik/didaktik, masteruppsatser, HSN.

Danmark:
- 2014. Bedömare för utbildningsprogram, Danmarks akkriditeringsinstitution, Danmarks utdannings- och forskningsministerium.
- 2010–2011. Expertmedverkan i forskningsprojektet ”Håndværk og design”, Didaktik – Materiel kultur, Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus universitet.
- 2005–2017. Censor vid Didaktik – Materiel kultur, DPU.

Övriga uppdrag i Sverige och Norden
- 2005– Sakkunnig vid olika lärosäten i Sverige och i Norden inför universitetsanställningar.
- 2008– Refereegranskare och redaktionsrådsmedlem för vetenskapliga journaler.
- 1995– Ordförande för redaktionsrådet och tematisk redaktör för den nordiska journalen Techne serien.
- 1990–2012. Presidieledamot för den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning inom utbildning i slöjd.
 

Senaste publikationer

Materiella och immateriella resurser – hållbar utveckling i och genom slöjd
Marléne Johansson
Nordic Studies in Education, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum
Joakim Andersson, Peter Hasselskog, Marléne Johansson
Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum (Skolverkets lärportal. Modul: Muntlig kommunikation. Perspektiv på muntlig kommunikation) , Stockholm, Skolverket, Övrigt 2019
Övrigt

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Ämnesspecifik text: Slöjd
Marléne Johansson, Emma Gyllerfelt, Johanna Karlsson
Skolverkets läsportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 6, 1-7, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Nuläge och framåtblickar 2018 ‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Special / temanummer av tidskrift 2018
Special / temanummer av tidskrift

Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018 ‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Ämnesspecifik text: Slöjd
Johanna Karlsson, Emma Gyllerfelt, Marléne Johansson
Skolverkets läsportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 6, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Flerspråkighet och de samlade språkliga resurserna. Ämnesspecifik text: Slöjd
Johanna Karlsson, Emma Gyllerfelt, Marléne Johansson
Skolverkets lärportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 1, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Learning situations in Sloyd ‒ to become more handy, dexterous and skilful
Joakim Andersson, Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Multimodala resurser för lärande
Christina Campopiano, Peter Hasselskog, Marléne Johansson
Skolverkets modul ”Från vardagsspråk till ämnesspråk, del 8” i Läs & skrivportalen, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 1 - 10 av 90

2019

Materiella och immateriella resurser – hållbar utveckling i och genom slöjd
Marléne Johansson
Nordic Studies in Education, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum
Joakim Andersson, Peter Hasselskog, Marléne Johansson
Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum (Skolverkets lärportal. Modul: Muntlig kommunikation. Perspektiv på muntlig kommunikation) , Stockholm, Skolverket, Övrigt 2019
Övrigt

2018

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Ämnesspecifik text: Slöjd
Marléne Johansson, Emma Gyllerfelt, Johanna Karlsson
Skolverkets läsportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 6, 1-7, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Nuläge och framåtblickar 2018 ‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Special / temanummer av tidskrift 2018
Special / temanummer av tidskrift

Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018 ‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet
Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Ämnesspecifik text: Slöjd
Johanna Karlsson, Emma Gyllerfelt, Marléne Johansson
Skolverkets läsportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 6, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

Flerspråkighet och de samlade språkliga resurserna. Ämnesspecifik text: Slöjd
Johanna Karlsson, Emma Gyllerfelt, Marléne Johansson
Skolverkets lärportal. Modul: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Del 1, Artikel i övriga tidskrifter 2018
Artikel i övriga tidskrifter

2017

Learning situations in Sloyd ‒ to become more handy, dexterous and skilful
Joakim Andersson, Marléne Johansson
Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Multimodala resurser för lärande
Christina Campopiano, Peter Hasselskog, Marléne Johansson
Skolverkets modul ”Från vardagsspråk till ämnesspråk, del 8” i Läs & skrivportalen, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 1 - 10 av 90

Sidansvarig: Carina Krantz|Sidan uppdaterades: 2017-11-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?