Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Book of abstracts

Parallella sessioner / Parallell sessions

Schema/schedule (updat 12 sept)

Abstracts

1. Finding meaning of sustainable craft
2. Digital formgivning i slöjdundervisning
3. Handmade ideas – artistic crafting experiments
4. Sloyd as distance teaching in the school in Greenland
5. Nyskapande og hållbarhet – att leda ihop ett samarbete mellan grundskola og lärarutbildning
6. Särbehov av kläder – Mode för alla
7. Försäljningsvänligt kulturarv blir tidlöst hantverk
8. Minnen av hjältar och tyranner. Inblickar i slöjdundervisningens tysta historia
9. Reflections on intercultural competence and inclusive strategies through aesthetic learning in education
10. Smarttelefon som redskap i designprosesser

11. Hands at the interface between self and environment during craft practice
12. Examination med extern censor som en del i svensk slöjdlärarutbildning
13. Kommunikation i det håndværksmæssige læringsfelt
14. Et didaktisk perspektiv på fænomenet social innovation gennem refleksion og analyse af et undervisningsforløb i faget håndværk og design på læreruddannelsen.
15. Clothing design and making as a Leisure Craft
16. Udvikling og undersøgelse af vurderingskriterier i Håndværk og Design
17. Utbytesstuderandes upplevelser av slöjd
18. Handicrafts in Special Education from 18th to 19th centuries in Finland
19. Rematerialization of the virtual and its challenges to craft education

20. Critical research approach in crafts studies
21. Career-based scenarios in technology education
22. Slöjdlärares förhållningssätt, värderingar och erfarenheter av arbete med hållbar utveckling
23. Teacher Students' self-efficacy to teach technical craft
24. Att slöjda en hållbar utveckling? Om undervisning och lärande när slöjdande görs till en fråga om hållbar utveckling
25. Om slöjdvetenskaplig forskning kring textila artefakter
26. Projekt SELAS - et netværk under NordFo
27. Rammefaktorers betydning for kunst og håndverksundervisning i grunnskolen – utvalg og forskningsdesign
28. Lära sig att stå ut: Ett bidrag till diskussionen om varför vi har slöjd i skolan
29. The development of Pedagogical Infrastructures in three cycles of co-invention Projects

30. Self-assessment in craft, design and technology education ̶ teachers' views
31. Digital teknik i slöjdlärarutbildningen? - Ett fortbildningsprojekt med slöjdlärarutbildare
32. Redesigning school environment @Innokomp
33. Erindring som medskapende kraft i en dialogbasert tilnærming til bildeskaping
34. Projekt SELAS – ett nätverk under NordFo
35. Å lære et håndverk som barn
36. Projekt SELAS – ett nätverk under NordFo
37. Teachers exploring and applying digital making
38. Materialization as a tool for knowledge creation
39. Projekt Innokomp – mångmaterialitet, lärarsamarbete, digitalisering, dokumentering och innovationskompetens i slöjdämnet

40. Valet är ditt - En studie om hur undervisning kan designas så att eleverna utvecklas i att motivera sina val
41. Slöjdens facktidskrifter då och nu
42. Young students’ learning through making with digital and traditional technologies
43. Discover and make projects @Innokomp: A case example
44. Hvordan operasjonaliseres tegning i kunst og håndverksfaget i ungdomsskolen?
45. Slöjd – en särskild specialpedagogisk verksamhet?
46. Cultural Inheritance and Scandinavian Perspectives: A look at Jantelagen/Janteloven/Janten Laki
47. Making a material solution to an environmental problem
48. Fagdidaktisk master i design kunst og håndverk for lærere – erfaringer og refleksjoner
49. Hur gick det sen? Redovisning av ett utvecklingsprojekt: Slöjdens begrepp för textila gestaltningar, ett utvecklat yrkesspråk.

50. Praksisbegrepet – mellom klasserom og praktisk-estetisk arbeid
51. Profesjonsutvikling i nettverk for styrking av læreres håndverkskompetanse.
52. Red bierne. Fremtidig og bærekraftig undervisning i kunst og håndverk med skaberværkstedet som udgangspunkt.
53. Kollektionen inom gymnasieskolan – vilka kvalitetsaspekter bedöms och hur värderas de vid betygssättning?
54. Hur slöjdlärare tillämpar och förhåller sig till hållbar utveckling i slöjdämnet
55. Hur förändrar digital maskinbearbetning slöjd(?)processen?
Vad finns att upptäcka i gränslandet mellan slöjd och design?

56. Co-teaching as a way to enhance students’ pedagogical innovation processes
57. Utdanning av lærere i makerspace
58. Hälsofrämjande slöjd: ”För mig är det nog, kanske inte för alla”
59. Explorations of natural materials and ecological awareness

60. Tre/et & økologisk bærekraft i Kunst og håndverk.
61. Naturen som arena for skaperglede, engasjement og utforskertrang
Eller å gi form i snø og is til glede for seg selv - eller andre?

62. Textilt skapande för scenkonst – om att utveckla hantverk, form och uttryck
63. Development of E-learning for the practical subjects crafts and design.
64. Naturnært håndverk; en tverrfaglig, økopedagogisk tilnærming
65. Hvordan utvide virkeligheten?
66. Fagfornyelsen og bærekraftig utvikling
67. Lärande och slöjd – behovet av en samlande modell
68. Barnet och skjermen – kunnskap, tid og tempo
69. Naturen som møteplass for estetiske læreprosesser -
Studenters perspektiver på landart som tverrfaglig arbeid i grunnskolen


70. Crafting film instructions: e-learning in craft education
71. Teaching textiles with a holistic approach to sustainability
72. Teachers’ Support for Learners’ Metacognitive Awareness in Sloyd Education
73. Stedsfortelling med sfæriske medier
74. Formspråk i kulturell kontekst
75. ”I would say that user is a king” – Indian student designers´ conceptions of a design process.
76. A case study in which a student's sense of well-being and aspiration by designing a home
77. Sharing through doing - stitching, spinning and plant dyeing
78. Bæredygtighed i faget Håndværk og design – med udgangspunkt i undersøgelser af hverdagspraksis.
79. Materialitet og digitalitet

80. SLÖJDÄPPLET. En lärares spegling av elevers arbetsprocesser i textilslöjd
81. När hantverk blir bättre än sex
82. Konstruere med blyant og linjal – eller 3D digitalisering
83. DigiGlu – saman om ny undervisningspraksis
84. Begynnaropplæring i teikning – frå forskingsartikkel til praksisfelt
85. Min celle er min borg: En utforskning av cellekontorenes skatter
86. Developing user-centered design methods based on making and multisensory activities in higher education of craft and design
87. Constructing collaboration with material objects in elementary school design process
88. Praktikutvecklande lärande - När den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) möter akademin i en slöjdlärarutbildning.
89. Digitale læringsresursser

90. Curriculum of confusion? Reflections on the principles and practices of craft education in Finland
91. Materialers poetikk – Et essay om hvordan tiden viser seg i tradisjonene
92. Materiale, værktøj, produkt og værksted som læremiddel i håndværksfag.
93. Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design i den danske folkeskole
94. The Value of Woodwork in Early Childhood Education – The Big Bang Research Project
95. ePortfolios in Craft Education: to capture the learning activity and to support assessment
96. The INNOKOMP and InnoPlay – projects in enhancing teachers’ competence to assess their development at work
 

Sidansvarig: Carina Krantz|Sidan uppdaterades: 2019-09-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?