Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Gothenburg Design Festival är en kunskapsfestival som tar ställning för design som förändringsagent i skapandet av en socialt hållbar framtid.

Gothenburg Design Festival är en festival med målsättning att skapa ny kunskap i mötet mellan akademi och samhälle. Festivalens olika format ska ge förutsättningar för kunskap/forskning att utvecklas och för deltagare att medverka i ämnesutveckling i ett tidigt skede.

Gothenburg Design Festival verkar för en hållbar framtid med fokus på globala såväl som lokala samhällsutmaningar och tar ställning för design som förändringsagent. Genom ett samhällsorienterat innehåll och ett tillgängligt och kritiskt förhållningssätt verkar festivalen för att öka deltagandet i diskussionerna.

Gothenburg Design Festival vänder sig till en bred publik genom till exempel öppna utställningar, workshops, samtal och föreläsningar. Att medverka i konstnärliga processer/events ska vara möjligt inom flera delar av Västra Götalandsregionen.

Gothenburg Design Festival omfattar design, arkitektur, konsthantverk och mode men kan även inkludera andra konstnärliga praktiker.

Gothenburg Design Festival är en plattform för att pröva och utveckla nya samverkansformer – alltid med kunskapsutveckling i fokus.

October 22-28, 2018

Next Gothenburg Design Festival will take place in October 22-28.

Page Manager: Carina Krantz|Last update: 3/21/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?