Träverkstad

Verkstäder i Göteborg

Träverkstad

Panoramabilder
Foto: Michel Droetto

Längst ner i huset hittar du HDKs Träverkstad. Här kan du som student arbeta vid olika workshops eller när ditt projekt via kanske ”mock up”, modell, eller färdig prototyp behöver gestaltas i trä.

Du möter här våra tekniker Kacper Adam och Mattias Rask. Kacper och Mattias är ansvariga för verkstaden och ser till att här finns ett basutbud av lämpligt material, fungerande maskiner samt vid behov även vägleder dig gällande maskinanvändande, materialval och tekniker inom området.
Teknikerna är även ansvariga för utbildningen av de studenter som önskar arbeta i träverkstaden. I vissa utbildningsprogram ingår en schemalagd kurs som ett obligatoriskt moment, i andra inte. För att kunna jobba i träverkstaden måste du ha utbildning eller motsvarande kunskaper. Det är teknikern som godkänner vilka som har rätt att använda maskinerna i maskinverkstaden.


Trä maskin

Virkesförrådet

I virkesförrådet väljer du lämpligt material för ditt projekt utifrån aspekter som utseende, hållbarhet, användningsområde, tillverkningsteknik, kostnad etc. Här finns de vanligast förekommande träslagen av massivt virke, som till exempel furu, björk, ek, bok och ask. De skivmaterial verkstaden lagerhåller är plywood (4-18mm), MDF (2,5-19mm) och spånskiva (10-19mm). Övrigt material finns möjlighet att beställa. Allt material bekostas av studenten till självkostnadspris.

Maskinverkstaden

Här bearbetar du ditt material och skapar de olika delarna i din konstruktion för att sedan med hjälp av varierande tekniker sammanfoga dem till en helhet. Här hittar du de vanligast förekommande maskinerna inom maskinell träbearbetning, som till exempel rikt- och planhyvel, justersåg, bandsåg, putsmaskiner, långhålsborr, vertikalfräs, pelarborr, svarv samt ett antal mindre maskiner. Det finns även tillgång till handhållna maskiner såsom skruvdragare, borrmaskin, handöverfräs, kexmaskin, spikpistol och sticksåg.


Bänkverkstaden

I denna delen av verkstaden sätter du kanske en slutlig form och finish på ditt projekt. Här finner du ett antal snickarbänkar och stora arbetsbord där du i en tystare miljö kan jobba med handverktyg såsom såg, hyvel, fil, stämjärn och kniv. Här finns också möjlighet att använda kompressionsäcken vid arbete med skiktlimmat faner och rundade former.

Lackverkstaden

Här kan du ge ditt projekt en god ytfinish. Vi har en sprutlackeringsanläggning uppbyggd på högkvalitativa produkter, som ger dig ett otal möjligheter vad det gäller nyans, glans, struktur.

Välkommen!