Metall/modell/3D-verkstad

Verkstäder i Göteborg

Metall/modell/3D-verkstad

Panoramabilder
Foto: Michel Droetto

Längst ner i huset hittar du HDKs metall- och modellverkstad. Här kan du som student arbeta med olika projekt eller när färdig prototyp behöver gestaltas i metall eller modellmaterial.

Här möter du våra tekniker Joachim Harrysson och Ossian Gustavsson som är de som är ansvariga för dessa verkstäder och ser till att det finns ett basutbud av lämpligt material, fungerande maskiner samt vid behov även vägleder dig gällande maskinanvändande, konstruktion, materialval och teknik inom de aktuella områdena.

Joachim och Ossian är även ansvariga för utbildningen av de studenter som önskar arbeta i metall- och modellverkstäderna. I vissa utbildningsprogram ingår en schemalagd kurs som ett obligatoriskt moment, i andra inte. För att kunna jobba i dessa verkstäder måste du ha utbildning eller motsvarande kunskaper. Det är teknikern som godkänner vem som har rätt att använda maskinerna i verkstäderna.

Till verkstäderna hör ett materialförråd. Där finns ett stort sortiment av rör, stänger, profiler och plåt både i stål och aluminium. Allt material du använder kan köpas till självkostnadspris.


Metallverkstad

I metallverkstaden finns det maskiner och utrustning för att forma, bearbeta och sammanfoga metall; till exempel svarvar, fräsmaskin, pelarborrmaskiner, rörböjnings-maskiner, slipmaskiner och plåtbearbetningsmaskiner.
I svetsrummet finns maskiner för Mig, Tig, och punktsvetsning plus olika lödmetoder.
 

Modellverkstad

I modellverkstaden finns det maskiner och utrustning  för att bearbeta modellmaterial i Polyuretan, till exempel fräsmaskiner, svarv, borrmaskin och olika slipmaskiner.

Välkommen!