TRADERS

Utbildning på forskarnivå

TRADERS

Forskningsprojektet TRADERS, Training Art and Design Researchers in Participation for Public Space, handlar om det offentliga rummet. Fokus ligger på att hitta de vägar som fungerar bäst när forskare vill testa sina idéer för våra gemensamma utrymmen ihop med flera deltagare samtidigt.

Det är ingen nyhet att forskare inom konst och design kan presentera spännande vägar för att involvera en stads invånare i det offentliga rummet. Men metoderna till att nå dessa lösningar är mindre väl utforskade.

TRADERS sammanför därför ett brett spektra av forskningsområden – allt från visuell konst, design, arkitektur till musik. Projektet startades i september 2013 och planeras pågå under en fyraårsperiod, det vill säga till och med 2017.

HDK deltar i TRADERS genom doktoranden Annelies Vaneycken som är kopplad till underprojektet Play. Det fokuserar på design som ett sätt att skapa mening snarare än att lösa problem, och i synnerhet på hur det offentliga rummet kan omformas och utrustas med hänsyn till barns och ungdomars specifika utmaningar och möjligheter.

Play bedrivs parallellt med fem andra projekt i Belgien, Nederländerna, Storbritannien och på Chalmers:

  1. Intervention (Faculty of the Arts, LUCA/Katholieke Hogeschool Limburg, Belgium)
  2. Multiple Performative Mapping (Design Academy Eindhoven, Netherlands)
  3. Data-mining (The Royal College of Art/School of Architecture, United Kingdom)
  4. Modelling in dialogue (Chalmers University of Technology/Department of Architecture, Sweden)
  5. A meta-framework for approaching participation in public space (KU Leuven/Planning and Development and the Architecture and Culture Theory

Mer info finns på projektets webbplats.