Antagning

Utbildning på forskarnivå

Antagning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att vissa behörigheter är uppfyllda. Dessa finner du i studieplan för respektive forskarutbildningsämne.

Du hittar studieplanerna till höger på denna sida.

Ett krav för antagning till forskarutbildning är att du har full finansiering för hela studietiden. Ett sätt är att söka doktorandanställning på HDK när utlysning sker. Du blir då anställd av HDK/Göteborgs universitet. Ett annat sätt är att söka extern finansiering.

Doktorandanställningar utlyses på HDKs hemsida.

Generell information till dig som vill bli doktorand vid Göteborgs universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieplan konsthantverk, mot filosofie doktorsexamenLadda ner
Studieplan konsthantverk, mot konstnärlig doktorsexamenLadda ner
Studieplan estetiska uttrycksformer, inriktning utbildningsvetenskap, mot filosofie doktorsexamenLadda ner
Studieplan design, mot filosofie doktorsexamenLadda ner
Studieplan design, mot konstnärlig doktorsexamenLadda ner