Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 270 högskolepoäng (hp) och avläggs på avancerad nivå. Inom denna inriktning gör du två examensarbeten. Utbildningen ger dig en kandidatexamen.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 eller, när så krävs, 330 hp och avläggs på avancerad nivå. Inom denna inriktning gör du tre examensarbeten. Utbildningen ger dig en masterutbildning.

Du ansöker själv om att ta ut din examen när du slutfört din utbildning, du hittar information om hur du gör här.