Ansökan

Ansökningsperioden för läsåret 2017/2018 pågår under tiden 15 mars - 18 april (antagning.se) och Färdighetsprovet 15 mars - 28 april 2017 i DAP!

  1. Du gör en webansökan via antagning.se.
     
  2. Du laddar upp ditt färdighetsprov i DAP (Digitala arbetsprover). Du hittar instruktioner för arbetsproverna till höger på den här sidan. Har du frågor, följ länkarna nedan:

    Ämneslärarprogrammet
    Ämneslärarprogrammet i Bild

För studieinformation kontakta:
Catharina Valenta catharina.valenta [at] hdk.gu.se

Färdighetsprov ht-17Ladda ner