VAL/ULV och Korta VAL

Slöjdlärare via VAL/ULV eller Korta VAL

För dig som arbetar som slöjdlärare men saknar relevant examen finns möjlighet att bli antagen inom VAL-projektet. Projektet har två olika ingångar dels en för dig som under en 15-års period (innan juli 2015) har arbetat minst åtta år som lärare (Korta-VAL), dels en för dig som inte har arbetat lika länge (VAL). Det finns också möjligheter för dig med en utländsk lärarexamen att komplettera din utbildning så att du kan bli behörig att undervisa i Sverige (ULV).

För dig som är intresserad av VAL eller ULV finns mer information här:

VAL

ULV

För dig som är intresserad av Korta-VAL läs vidare nedan.

Utbildningen

Under ett års tid ges du möjlighet att erhålla maximalt 90 hp i slöjdämnet. Tanken med denna utbildning och detta år är att du skall kunna arbeta kvar på din tjänst samtidigt som du studerar. Du får dock under året räkna med att du sammanlagt behöver vara på plats i Göteborg ca 15 obligatoriska campusdagar.

Dina studier börjar med att du läser kursen SLF10G, 15hp, Ämnesdidaktik för slöjdlärare. Kursen ges ¼-fart distans (två terminer) med fyra obligatoriska campusdagar per termin i Göteborg. Kursen behandlar bl a: kursplanen, bedömning och betyg, elevers lärande, lärarrollen & uppgiftens betydelse. Parallellt med denna kurs examineras du mot kursmålen i kurs SLF00G, 60hp, Material, redskap och hantverkstekniker.

Under andra terminen av dina studier läser du ytterligare en kurs, 7,5 hp ¼-fart distans med ca 3 campusträffar i Göteborg. Kursen behandlar delar av slöjdämnets kursplan i Lgr11, som inte direkt relaterar till hantverk eller material. Samma termin läser du också, eller examineras (detta bestäms vid examinationerna i kurs SLF00G) mot ytterligare en kurs med fokus på hantverk. Denna kurs ses som en fördjupning inom ett hantverksområde. Även dessa kurser är på 7,5 hp och ges ¼-fart distans med ca 3 campusträffar i Göteborg.

För dig som, när du blir antagen till Korta Val, har med dig tidigare hp inom slöjdämnet görs en individuell studieplan.

När du är klar med dina ämnesstudier i slöjd läser du en utbildningsvetenskaplig kärnkurs på 30 hp och uppfyller därmed kraven för att kunna söka lärarlegitimation i slöjdämnet åk 1-9.

Förkunskapskrav för Korta VAL

  • Du uppfyller kraven enligt den s.k. 8:15-regeln, det vill säga, du har arbetat heltid som slöjdlärare under minst åtta år under den senaste 15-årsperioden (innan juli 2015)
  • Du var anställd som lärare 1 december 2013
  • Du har pågående anställning som slöjdlärare
  • Du har tillräckliga kunskaper i textilslöjd eller trä och metallslöjd, gällande material, redskap och hantverkstekniker. Du är beredd att visa detta vid examination

Mer information om Korta VAL och hur du ansöker till projektet hittar du HÄR

För ämnesinformation kontakta:
Christina Campopiano titti.campopiano [at] hdk.gu.se

Studievägledning VAL/ULV:

val [at] gu.se

ulv [at] gu.se

031-786 6916

För studievägledning kontakta:

Lena Collin lena.collin [at] hdk.gu.se

Textansvarig: Titti Campopiano