Lärarlyftet II

Lärarlyftet II i Slöjd

LLSL45 - Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i Lärarlyftet, 45 hp (1-45)

Behörighetsgivande utbildning för åk 7-9

Ny kursomgång (den tionde i ordningen!) startar våren 2017.

Kursstart i januari 2017 och avslutning december 2018.

Lärarlyftet II i slöjd åk 7-9 vänder sig till dig som redan har en lärarexamen (ej förskolelärare- eller fritidspedagogexamen), men inte i slöjd. Du behöver också ha pågående anställning, inkluderande undervisning i slöjd i åk 7-9, under kurstiden. Därutöver krävs huvudmannens (arbetsgivarens) godkännande.  Efter avslutad kurs med godkänt resultat kan du ansöka om utökad behörighet och lärarlegitimation i slöjd för åk 1-9.

Vår Lärarlyftskurs i slöjd omfattar 45 hp och ges på 37,5% fart. I kursen ingår 2-3 obligatoriska campusförlagda tvådagarsträffar per termin. De hantverksinriktade delarna av kursen kommer, beroende på varje deltagares önskemål, att riktas mot textilslöjd eller trä- och metallslöjd.  I ämnesstudierna ingår även delar av kursplanens centrala innehåll som inte med självklarhet kan kopplas till tidigare innehåll i textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Mer detaljer om kursens innehåll och upplägg hittar du i pdf:en till höger på sidan.

Validering

Möjlighet ges till validering för tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning samt för kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Läs mer under länken till höger.

Anmälan

Anmälan öppnar den 15 september 2016.

Mer information om Lärarlyftet hittar du via följande länkar:

Om Lärarlyftet vid Göteborgs universitet  http://lararlyftet.gu.se/

Om bidrag och ersättning http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-lararlyftet

Skolverket om Lärarlyftet http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-lararlyftet

Inför kursstart publiceras information så som schema och välkomstbrev på GULs http://gul.gu.se/public/courseId/38096/findPublicEvents.do   (Göteborgs universitets lärplattform) öppna sidor. GUL-aktivitet: LLSL45 (omgång 10).

 

Studievägledning och frågor om kursen:

Christina Campopiano

titti.campopiano [at] hdk.gu.se

031-786 42 37

 

Lärarlyftet II vt-17Ladda ner
ValideringsinformationLadda ner
Huvudmannens godkännandeLadda ner