Fristående kurser i slöjd

Fristående kurser i slöjd
Utbudet av fristående kurser inom ämneslärarutbildningen i slöjd kan ändras termin för termin. Nedan presenteras de kurser vi har för avsikt att erbjuda nästföljande terminer.

Hösten 2017
Följande kurs planerar att ges hösten 2017:

L9SL30, Slöjd 3 för lärare åk 7-9, 15 hp

Anmälan
Du anmäler dig till de fristående kurserna via den centrala antagningen på www.antagning.se

För studieinformation kontakta:
Christina Campopiano titti.campopiano [at] hdk.gu.se