Fristående kurser i slöjd

Fristående kurser i slöjd
Utbudet av fristående kurser inom ämneslärarutbildningen i slöjd kan ändras termin för termin. Nedan presenteras de kurser vi har för avsikt att erbjuda nästföljande terminer.

Våren 2018
Följande kurser planerar att ges våren 2018:

L9SL10 Slöjd 1 för lärare åk 7-9, 15 hp
L9SL20 Slöjd 2 för lärare åk 7-9, 15 hp
SLF10G Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan, 15 hp
SLF30G Slöjdämnet och digitala verktyg, 7,5 hp
SLF80G Slöjden i samhället 7,5 hp

Hösten 2017
Följande kurs planerar att ges hösten 2017:

L9SL30 Slöjd 3 för lärare åk 7-9, 15 hp

Anmälan
Du anmäler dig till de fristående kurserna via den centrala antagningen på www.antagning.se

Studievägledning ämneslärarprogrammet:
studievagledning [at] lun.gu.se
031 - 786 5517

För ämnesinformation kontakta:
Christina Campopiano titti.campopiano [at] hdk.gu.se

För studievägledning kontakta:

Lena Collin lena.collin [at] hdk.gu.se