Fristående kurser i slöjd

Fristående kurser i slöjd
Utbudet av fristående kurser inom ämneslärarutbildningen i slöjd kan ändras termin för termin. Nedan presenteras de kurser vi har för avsikt att erbjuda nästföljande terminer.

Vårterminen 2017
Nedanstående kurser planerar att ges vårterminen 2017.
Ansökningsperiod är 15/9-17/10 2016.

L9SL10 Slöjd 1 för lärare i åk 7-9
L9SL20 Slöjd 2 för lärare åk 7-9
SLF10G Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan
SLF30G Slöjdämnet och digitala verktyg
SLF40G Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd
SLF80G Slöjden i samhället

Hösten 2016
Följande kurs ges hösten 2016:

L9SL30, Slöjd 3 för lärare åk 7-9, 15 hp

Anmälan
Du anmäler dig till de fristående kurserna via den centrala antagningen på www.antagning.se

Studievägledning:

Christina Campopiano

titti.campopiano [at] hdk.gu.se

031-786 42 37