Ettämneslärare

Ettämneslärare i slöjd via Kompletterande Pedagogisk utbildning (KPU)

Med 90 hp ämnesstudier i slöjd kan du studera vidare till ettämneslärare i slöjd via KPU. Delar av dessa 90 hp i slöjdämnet kan du studera hos oss på HDK via våra fristående kurser.

Utbildningen

Under ämnesstudierna i slöjd vid Göteborgs universitet, HDK, studerar du ett sammanhållet slöjdämne. Detta betyder att oberoende av din egen erfarenhet av olika material och hantverkstekniker så kommer du under utbildningen att arbeta med såväl traditionella slöjdmaterial som metall, textil och trä, som med andra nyproducerade och återanvända material. Parallellt med arbete i ateljé och verkstäder behandlas också ämnesdidaktik i slöjdämnet. Ämnesdidaktikstudierna lägger fokus på bland annat grundskolans styrdokument, elevers lärande, lärarrollen och bedömning och betyg.

Om du inte har några tidigare högskolepoäng i slöjdämnet är det lämpligt att börja med kurs L9SL10. Kursen startar varje vårtermin (mitten av januari). Du söker samtidigt till kurs L9SL20, som följer direkt på den första kursen under samma vårtermin. Båda dessa kurser är vardera på 15 högskolepoäng och går helfart på campus. Utöver bland annat föreläsningar, seminarier och workshops ägnas en stor del av tiden åt självstudier utifrån olika kursuppgifter. Du förväntas och kommer att behöva vara på plats i våra lokaler en stor del av den 40-timmarsvecka en helfartsutbildning innebär då utbyte, lärande och arbete tillsammans med kurskamraterna utgör en väsentlig del i utbildningen.

För dig som redan har hp i slöjdämnet kan det finnas andra fristående kurser i vårt utbud som kan bygga på din tidigare utbildning. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med vår studievägledare innan du ansöker med sikte på studier till ettämneslärare i slöjd via KPU.

Utbildningen, när du har 90 hp i slöjdämnet

När du har 90 hp i slöjdämnet är du behörig att söka till KPU. KPU-studierna omfattar 90 högskolepoäng ”lärarutbildning”. Dessa studier genomförs tillsammans med studerande med andra ämnesinriktningar. KPU ges vid flera olika lärosäten i landet, i vissa fall på helfart i andra på delfart. Observera att om du börjar studera slöjd via fristående kurser med sikte på kommande studier inom KPU, så ges ingen platsgaranti gällande KPU. Vägen till ettämneslärare i slöjd ingår inte i något program utan byggs av olika fristående kurser, varefter man söker in till KPU. Du kan läsa mer om KPU HÄR.

Förkunskapskrav

För att påbörja studier i slöjd utan några tidigare högskolepoäng i ämnet krävs grundläggande behörighet, samt En B och Sh A (områdesbehörighet 6c) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1 1a2 (områdesbehörighet A6c).

Ansökan

Vi rekommenderar att du tar kontakt med programansvarig på Ämneslärarprogrammet i Slöjd innan du ansöker med sikte på studier till ettämneslärare i slöjd via KPU.

Studievägledning KPU:
studievagledning [at] lun.gu.se
031 - 786 5517

För ämnesinformation kontakta programansvarig:
Christina Campopiano titti.campopiano [at] hdk.gu.se

För studievägledning kontakta:

Lena Collin lena.collin [at] hdk.gu.se