Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer.
Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling."

Citat från Läroplan för grundskolan Lgr 11

HDK erbjuder flera olika utbildningsvägar till slöjdlärare:

  1. Ämneslärarprogrammet åk 7-9
  2. Ettämneslärare i slöjd via KPU
  3. Slöjdlärare via VAL/ULV eller Korta VAL
  4. Lärarlyftet II – behörighetsgivande utbildning i slöjd

Du kan läsa mer om de olika alternativen i menyn till vänster. Där kan du också hitta mer information om våra fristående kurser, få information om slöjdämnet i grundskolan, samt hur (härligt!) det är att vara slöjdlärare.

För ämnesinformation kontakta:
Christina Campopiano titti.campopiano [at] hdk.gu.se

För studievägledning kontakta:

Lena Collin lena.collin [at] hdk.gu.se