Fristående kurser inom bild

Fristående vårkurser i bild

Nedan kurser ges våren 2017. Anmälningsperioden är 15/9-17/10.

BVKBP2 Atelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs II. 7,5 hp
BVKGA1 Gestaltande animation 15 hp
BVKEX1 Bild och visuell kultur. Självständigt arbete 15 hp

Vårens kurser inom Lärarlyftet II.
Har du en lärarexamen i ett eller flera ämnen, dock inte bild, en pågående anställning som innefattar ämnet bild och behöver ämnesbehörighet? Då har du möjlighet att söka till behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II. Läs mer.

- - -

Fristående höstkurser i bild
Hösten 2016 ges följande kurser.
Anmälningsperioden för höstens kurser är 15/3-15/4.

Atelierista - utbildning, bildpedagog i förskola och skola, kurs I. 7,5 hp
Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling. 7,5 hp Inställd

Höstens kurser inom Lärarlyftet II.
Har du en lärarexamen i ett eller flera ämnen, dock inte bild, en pågående anställning som innefattar ämnet bild och behöver ämnesbehörighet? Då har du möjlighet att söka till behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II. Läs mer.

För studieinformation kontakta:
Catharina Valenta catharina.valenta [at] hdk.gu.se