Konsthantverk avancerad nivå

Vill du utveckla ditt konstnärskap i en miljö som präglas av ett öppet kollegialt samtal, där din konstnärliga praktik är navet som reflektion, diskussioner och teori kretsar kring. Där samarbete mellan konstformerna uppmuntras, samtidigt som du ges utrymme att självständigt utforma dina studier?

Den konstnärliga praktiken, där ögat, hjärnan och handen samverkar i dialog med materialet, skapar kunskap på flera plan. Genom att reflektera över och diskutera din egen praktik fördjupar du din konstnärliga förmåga och dina teoretiska kunskaper.

På masterprogrammet i konsthantverk med inriktning mot keramikkonst, smyckekonst eller textilkonst utvecklar du dina projekt i våra välutrustade verkstäder och med stöd av kvalificerade tekniker. Du har en egen arbetsplats och tillgång till skolan dygnet runt. Under din utbildning utvecklar du din förmåga att initiera och driva konstnärliga projekt. Individuella ateljésamtal och gruppgenomgångar är viktiga delar i det arbetet. Våra professorer och lärare är internationellt verksamma konstnärer. Vi har ett stort nätverk av externa lärare och föreläsare.

Masterprogrammet har ett nära kunskapsutbyte och samarbete med både kandidatprogrammet och forskarutbildningen inom konsthantverk på HDK.

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildningen.

Utbildningens språk är engelska. Vissa undervisningsmoment på svenska kan förekomma om endast svensktalande lärare och studenter är närvarande.


Läs mer om och se bildspel från våra verkstäder

Bilden är hämtade från Anna Norrgranns examensarbete 2015. Foto: Anna Norrgrann.

Utbildningsplan Konsthantverk avancerad nivåLadda ner