Vad kan utbildningen leda till?

Efter avslutad utbildning är du redo för ett yrkesliv som textilkonstnär.

Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till utbildningar på avancerad nivå inom området.

Många av våra före detta studenter arbetar idag med egen konstnärlig verksamhet i form av separatutställningar och offentliga uppdrag, ger workshops och föreläsningar inom sitt specialområde och deltar i samlingsutställningar och tävlingar såväl nationellt som internationellt. Några är verksamma inom konsthantverkskooperativ.

Textansvarig: Birgitta Nordström