Undervisningsform

En stor del av utbildningen består av praktiskt arbete och eget utforskande. Detta sker både i grupp och individuellt. Den individuella handledningen är central och ges gradvis ökat utrymme under utbildningens gång.

Regelbundet erbjuds föreläsningar inom aktuella områden. Detta sker ofta i samband med besök av gästande konstnärer, konsthantverkare, designer eller konstvetare.

Kontakt med yrkeslivet sker genom studiebesök och studieresor. Vi besöker utställningar, konstnärer i deras ateljéer, kulturinstitutioner och ibland företag. Praktik kan förekomma men sker då på initiativ från den enskilde studenten. Samtliga lärare inom utbildningen är konstnärligt verksamma vid sidan om sin tjänst på HDK. Dessutom möter du som student gästlärare som tillför utbildningen ytterligare erfarenheter och perspektiv utifrån sin professionella verksamhet.

Under hela utbildningen tränas kritisk reflektion över eget och andras arbete genom skriftliga och muntliga presentationer i samband med genomgångar, redovisningar och terminsslut.

Textansvarig: Birgitta Nordström