Innehåll

Studierna i textilkonst på grundnivå består av kurser som utgår från tematiska frågeställningar i kombination med teknikträning/materialkunskap.

Vissa kursperioder utgörs av individuell fördjupning som formuleras i samråd med handledare. Delkurserna varierar i längd från kortare workshops under en veckas tid till längre perioder. Med undantag för kurser i gestaltning och teori och historia som löper under läsåret bedrivs undervisningen i block.

Det första året består i huvudsak av material- och teknikbaserade delkurser som syftar till att ge en grundläggande förståelse och kunskap om det textila konstområdet. En kursperiod under läsåret består av individuell fördjupning.

Under det andra året ökar möjligheten att välja inriktning och fördjupning i individuellt utformade projekt.

Det tredje året är mycket självständigt och avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng.

Kursplaner årskurs 1:
Textilkonst 1A, 12 hp

Textilkonst 1B, 16,5 hp
Teori, historia, reflektion och analys 1A, 7,5 hp

Teori, historia, reflektion och analys 1B, 7,5 hp
Dokumentation och presentation 1A, 6 hp

Presentation 1B, 3 hp
Metoder och processer i konstnärligt arbete, 4,5 hp

Kropp och färg, 3 hp

Kursplaner årskurs 2:
Textilkonst 2A, 30 hp
Textilkonst 2B, 30 hp

Kursplaner årskurs 3:
Textilkonst 3A, 30 hp
Textilkonst 3B, 30 hp

Textansvarig: Birgitta Nordström