Textilkonst grundnivå

Konsthantverk

Textilkonst grundnivå

Textil som material och metod finns överallt omkring oss, i det vardagliga livet, i traditionen, i politik, i teknik och i vetenskap. Drivkraften på kandidatprogrammet textilkonst HDK handlar om lust och vilja att utvecklas professionellt och konstnärligt. Vi odlar nyfikenheten, vi undersöker teknik och material hur dessa kan utnyttjas för att skapa uttryck, berättelser och ny kunskap.

Det textila fältet är en rik källa att förhålla sig konstnärligt till. Programmet vilar på tre grundläggande principer som samverkar. Alla projekt oavsett teknik, material eller uttryck rör sig mellan dessa tre områden:

  • Yta: textur, färg, mönster
  • Struktur: konstruktion, sammanfogning, uppbyggnad
  • Sammanhang: tolkning, koncept, omvärld.

HDK:s miljöer är välkomnande och inspirerande. I de välutrustade textila verkstäderna finns kompetensen och möjligheterna att experimentera.

Här finns utrustning för att arbeta med manuella och digitala tekniker inom till exempel vävning, stickning, broderi och tuftning, tryck, färgning och patinering.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen varvar teori och praktik och uppmuntrar dig till självständigt kritiskt tänkande och skapande. Första tiden ligger fokus på material och teknik, sedan vägleds du mot ett allt mer självständigt och komplext arbete inom området.

Målet med utbildningen är att du som student ska utveckla praktisk skicklighet, arbetsmetoder, kritisk och analytisk förmåga och konstnärlig integritet.

Genom föreläsare, gästlärare, workshops och studiebesök får du perspektiv och inspiration till ditt arbete och kan sätta det i relation till teori samt vår omvärld, samtid och historia. Som student uppmuntras du att delta i nationella och internationella utbyten och utställningar som ligger till grund för framtida nätverk.

Kurser i visuell gestaltning, historia, skrivande, kommunikation och teoribildning inom konsthantverk, konst och design sker tillsammans med studenter från utbildningarna i keramikkonst och smyckekonst.

INNEHÅLL

Det första året är grundläggande och inriktas till stor del på fördjupade kunskaper i teknik, metod och uttryck och är uppbyggt kring materialens egenskaper. Du får även tid att etablera och förstärka ditt konstnärliga språk, undersöka hur din konstnärliga idé möter social relevans.

Andra året betonas medvetenheten om relationen till omvärld, samtid och historia. Du får en orientering i pågående diskussioner inom konsthantverk, design, konst och offentlig gestaltning.

Under det tredje året ges större utrymme för individuellt formulerade projekt av den studerande i samråd med handledare. Möjlighet till praktik eller studieutbyte med en annan skola ges. Vårterminen avslutas med ett examensarbete där du får visa din förmåga att självständigt driva ett konstnärligt fördjupningsarbete inom en given tidsram.

ARBETSOMRÅDEN / FORTSATTA STUDIER

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med egen verksamhet som konstnär med specialkunskaper inom området textilkonst. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.

EXAMEN

Konstnärlig kandidatexamen i Konsthantverk med inriktning textilkonst.

 

Utbildningsplan textilkonstLadda ner