Examen

Efter avslutad utbildning, det vill säga 180 högskolepoäng inklusive examensprojekt omfattande 15 högskolepoäng, kan du ta ut en Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk inriktning smyckekonst

Examensutställningar