Vad kan utbildningen leda till?

Efter avslutad utbildning har du grundläggande kunskaper för ett yrkesliv som konstnär med specialkunskaper inom området keramik.

Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till utbildningar på avancerad nivå inom området.

Många av våra före detta studenter arbetar idag inom i ett brett spektra som innefattar bland annat bruksproduktion i egen verkstad, formgivningsuppdrag, utställningar och gestaltningsuppdrag för offentlig miljö.

Undervisning i form av workshops, föreläsningar etc. är andra möjliga verksamheter inom yrkesområdet.