Undervisningsform

Undervisningen sker i form av kurser, föreläsningar, seminarier, projektarbeten och enskilt arbete med handledning.

Utbildning i speciella tekniker och möten med svenska och internationella konstnärer erbjuds genom anlitade gästlärare, olika workshops och inbjudna föreläsare.

Fokus ligger på det praktiska arbetet och din konstnärliga utveckling. Du tränas i att reflektera och formulera dig kring ditt eget och andras arbete genom muntliga presentationer och skriftliga uppgifter.

Textansvarig David Carlsson