Examen

Efter avslutad utbildning, det vill säga 180 högskolepoäng inklusive examensprojekt omfattande 22,5 högskolepoäng, kan du ta ut en Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk inriktning keramikkonst

Examensutställningar