Sök till programmet

Konsthantverk och design vid Steneby

Textil-Kropp-Rum grundnivå

Ansökan till nästa programstart öppnar den 22 januari 2018 och stänger den 1 mars 2018.  All information om hur ansökan går till och årets arbetsprovsuppgifter kommer att publiceras på denna sida 24 november 2017.

ANMÄLAN

På antagning.se anmäler du dig till programmet. Du behöver kanske ladda upp dokument som styrker din behörighet.

Om du inte är svensk medborgare, eller är svensk medborgare som bor utomlands så ska du antingen styrka avgiftsfrihet eller betala anmälningsavgift.
Läs om hur du gör på antagning.se.

ARBETSPROV

Information om hur du skapar och skickar in ditt arbetsprov kommer att publiceras här 24 november 2017.

URVAL OCH ANTAGNING

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömargrupp bestående av programansvarig samt representanter från utbildningen. Bedömargruppen väljer ut ett antal sökande som kallas till intervju. Om du inte blir kallad på intervju så får du ett meddelande på antagning.se att din anmälan är struken. Efter intervjuerna rangordnar bedömargruppen de sökande.

Din grundläggande behörighet granskas sedan av universitetets sektion för antagning. Om du saknar grundläggande behörighet stryks din anmälan.
Bedömargruppen har möjlighet att bevilja undantag från de formella behörighetskraven. Detta kan ske om bedömargruppen har rankat ditt arbetsprov högt och du bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Det är bedömargruppen som tar initiativ till att bevilja undantag från behörighetskraven -  sökande kan inte begära denna prövning.

VIKTIGA DATUM

Viktiga datum för ansökningsperioden kommer att publiceras här 24 november 2017.

FRÅGOR

Om du har frågor om din anmälan, arbetsprov eller annat som rör antagning kontakta oss gärna på hdkadmission [at] hdk.gu.se.


Foto: Projekt av Augusta Chavarria Persson