Textil-Kropp-Rum grundnivå

Programmet riktar sig till dig som vill utforska det textila materialet och arbeta gestaltande i relation till kropp och rum. Scenen är ett av dessa rum. Dina projekt sätts i relation till samtiden och placerar dig i sammanhang där erfarenheter, förhållningssätt och nya perspektiv utvecklas. Du arbetar konstnärligt med kostym och unika plagg, kläder sett i ett vidare perspektiv. Form, konsthantverk och konst inom det textila fältet relateras till nya rumsliga sammanhang, kropp och identitet.

OM UTBILDNINGEN

Under utbildningens tre år utvecklar du ett eget förhållningsätt till det textila ämnesområdet och får grundläggande kunskaper i material, metoder och teknik. Arbetet sker till stor del i projektform där tekniska, materialmässiga och funktionella krav relateras till rums- och gestaltningsproblematik.

Genom föreläsare, gästlärare, workshops och studiebesök får du perspektiv och inspiration till ditt arbete och kan sätta det i relation till teori, vår omvärld, samtid och historia.

HDK:s välutrustade lokaler ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i textila tekniker som exempelvis mönsterkonstruktion, sömnad, stickning, vävning, textiltryck, broderi, plissering, färgning.

Kurser i Visuell gestaltning och kommunikation, Teori och historia sker tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK vid Steneby.

INNEHÅLL

Det första året ägnas till stor del åt att i olika självständiga projekt utforska textila material och tekniker både färdighets- och uttrycksmässigt. Samtidigt uppmuntras du att reflektera över din relation till konsthantverkets och formgivningens problematiker. I projekten stimuleras du till ett undersökande arbetssätt i den konstnärliga processen och även att kommunicera dina val av metoder, både skriftligt och muntligt.

Under andra året arbetar du i längre projekt då du fördjupar dina hantverkskunskaper och ditt personliga gestaltningsmässiga förhållningssätt i olika kontexter och sätter dem i relation till samtiden. I takt med att du erövrar nya kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ställs successivt högre krav på analys och fördjupning samt att planera och att genomföra projekt inom givna tidsramar.

Det tredje året fördjupar du dig ytterligare inom hantverket, formgivning och gestaltning då du i huvudsak själv planerar ditt studieupplägg. Projektens innehåll utformas individuellt och bestäms i samråd med lärare/handledare. Det egna gestaltningsområdet, etik och värderingar utgör frågeställningar för projekten. Stor vikt läggs på kontextanalys, kommunikation och interaktion med omvärld. Det ges även utrymme för praktik och utbyte under året. Vårterminen avslutas med ett examensarbete där du får visa din förmåga att självständigt driva ett konstnärligt fördjupningsarbete inom en given tidsram.

ARBETSOMRÅDEN/FORTSATTA STUDIER

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med kostym och kläder textil formgivning och konsthantverk inom det textila fältet i egen verksamhet eller som anställd. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.

EXAMEN

Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk med inriktning Textil – Kropp –Rum

Fotnot
Programmet gick tidigare under benämningen Textil – Kläder – Formgivning.

Foto: Projekt av Klara Albertsson

Utbildningsplan Textil-Kropp-Rum grundnivåLadda ner