Metallgestaltning grundnivå

Konsthantverk och design vid Steneby

Metallgestaltning grundnivå

Det sägs att smide är det enda hantverksområdet där kvalitén blir bättre ju fortare man arbetar. För att lyckas måste du ha stor teknisk kompetens och som aspirerande konstnär, en kreativ förmåga.

 
 

I den unika studiemiljön i Dals Långed, 17 mil norr om Göteborg, ligger den 1 200 kvadratmeter stora smedjan där du får förutsättningar till ett mångsidigt, tredimensionellt och experimentellt skapande. Här lär du dig bearbetningstekniker som till exempel varmsmide, svets och plåtformning. Verkstadens storlek, utrustning och tillgänglighet ger dig möjlighet att arbeta i större skala, ofta i skarpa projekt och tävlingar gentemot uppdragsgivare och utställningar. Under utbildningstiden får du även möjlighet att visa dina arbeten i olika publika miljöer.

OM UTBILDNINGEN

Som student undersöker du det samtida konsthantverket och i olika sammanhang och får möjlighet att fördjupa ditt konstnärliga uttryck och hantverkskunnande.

Under de tre åren som utbildningen omfattar ingår kurser i järn, stål, offentlig gestaltning, visuell gestaltning, kommunikation samt teori och historia. Du arbetar till stor del i projektform där tekniska, materialmässiga och funktionella krav relateras till rums- och gestaltningsproblematik.

Genom föreläsare, gästlärare, workshops och studiebesök får du perspektiv och inspiration till ditt arbete och kan sätta det i relation till teori samt vår omvärld, samtid och historia.

Du uppmanas att delta i nationella och internationella utbyten, tävlingar och utställningar som ligger till grund för framtida nätverk. Kurser i Visuell gestaltning och kommunikation, Teori och historia sker tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK vid Steneby.

Programmet är en del av den internationella miljön på HDK vid Steneby. Undervisningen sker på engelska, till exempel föreläsningar och handledning.  Om du är svenskspråkig får du utföra vissa moment på svenska, om det är möjligt med hänsyn till studiegruppen. Ansökan görs på engelska eller svenska.

INNEHÅLL

Det första året är grundläggande uppbyggt kring inriktas till stor del på fördjupade kunskaper i teknik, material och uttryck. Du får lära dig om materialens egenskaper, inklusive de metaller som är mindre vanliga i smide såsom rostfritt stål, koppar och aluminium. Du får även tid att etablera och förstärka ditt konstnärliga språk, undersöka hur din konstnärliga idé möter sociala sammanhang.

Andra året betonas medvetenheten om relationen till omvärld, samtid och historia. Du får en orientering i pågående diskussioner inom konsthantverk, design, konst och offentlig gestaltning. Möjlighet till praktik eller studieutbyte med en annan skola ges.

Under det tredje året ges större utrymme för individuellt formulerade projekt av den studerande i samråd med handledare. Fokus ligger på omvärldsrelaterade projekt i offentliga rum. Du får kommunicera dina resultat på flera olika offentliga platser som mässor och utställningar inom- och utomhus. Vårterminen avslutas med ett självständigt examensarbete om 10 veckor med en tydlig inriktning mot offentliga rum.

ARBETSOMRÅDEN/FORTSATTA STUDIER

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.

EXAMEN

Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk med inriktning metallgestaltning

Läs mer om metallverkstaden på Steneby

 
 
Toppbild: Patrick Johall
Utbildningsplan MetallgestaltningLadda ner