Konsthantverk och design vid Steneby

Konsthantverk & design vid Steneby

Steneby är en internationell kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland cirka 17 mil norr om Göteborg. Här finns tre utbildningar på grundnivå och en på avancerad nivå. 

Sedan sommaren 2012 är högskoleutbildningarna vid Steneby en del av HDK. Utbildningarna på Steneby bedrivs projektbaserat på ett utforskande, gestaltande och reflekterande sätt mot offentliga och privata sammanhang i både fiktiva och skarpa situationer.
Gemensamt för utbildningarna är begreppen Material, Kropp och Rum.
 
Material
På Steneby har du möjlighet att forma berättelser genom att utforska och bearbeta ditt material.  Materialbaserade utgångspunkter öppnar för andra typer av metoder och processer än vad renodlat konceptbaserat arbete gör.
 
Kropp
Vi skapar med kroppen. Det vi skapar står i relation till våra och andras kroppar. 
I den textila utbildningen är kroppen central i samtalen om uttryck och identitet. Kroppen som metafor är också viktig. Nästan all textil refererar till kropp. För studenterna på Möbeldesign inriktning Trä och Metallgestaltning är kroppens interaktion med ett objekt eller en miljö en viktig aspekt i skapandeprocessen. Både ur ett personligt och ett hållbarhets perspektiv.
 
Rum
Rum; rumslighet, plats, scen, offentligt rum, samhälle. Rummet är något som förenar alla utbildningar på Steneby, såväl det faktiska rummet som begreppet rum och dess olika implikationer.