Konsthantverk

Konsthantverk

På HDK finns konsthantverksutbildning på tre nivåer och med tre inriktningar: keramikkonst, smyckekonst och textilkonst på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 
Konsthantverk innebär ett gestaltande, där konstnärliga avsikter utvecklas i dialog med såväl den samhälleliga och konstnärliga kontext som utövaren ingår i som med valda tekniker, material och metoder. Konsthantverk innefattar de tre inriktningarna keramikkonst, smyckekonst och textilkonst. Reflektion över den egna praktiken är ett viktigt redskap för kunskapsutveckling och förnyelse, och innefattar även kunskap om den diskursiva situation inom vilken yrket utövas. I utbildningen undersöks konsthantverket med utgångspunkt i en förtrogenhet med konsthantverkarens erfarenheter och levda verklighet.
 
Den konstnärliga gestaltningen där idéer och förhållningssätt utvecklas genom bearbetandet av material står i fokus. Du får möjlighet att fördjupa ditt konstnärskap genom praktiskt arbete i välutrustade verkstäder med skickliga tekniker. Dina handledare är professorer och lärare som är internationellt verksamma konstnärer. Inbjudna föreläsare och gästlärare ger nya perspektiv på det egna arbetet, utblickar mot konstvärlden och samhället.
 
Konsthantverk på HDK har små studentgrupper och nära mellan studenter och personal. Genom ateljésamtal, kurser, föreläsningar och seminarier hålls samtalet levande och du tränas i att reflektera över och kontextualisera ditt arbete. Arbetet sker både enskilt och i grupp på den inriktning du valt och tillsammans med studenter från de andra inriktningarna. 
 
Forskarutbildningen är unik och inriktad på att skapa en konsthantverksteori, som från början formuleras från utövarnas perspektiv. En forskning inifrån praktiken. Det nära samarbetet med forskarnivån berikar teoridiskussionen på master- och kandidatnivå.