Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid. Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.

Fristående kurser våren 2018

Anmälningsperioden för kurser som ges våren 2018 är 15 september till 16 oktober. Följande kurser planerar att ges våren 2018: 

Kurser som ges på engelska finner du här.

HDK i Göteborg
Adobe CS påbyggnad
Atelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs II
Bild och visuell kultur 3, Konst- och bildteori öppen för sen anmälan
Bild och visuell kultur 4, Samtidskonst öppen för sen anmälan
Bild och berättande
Design och kulturarv öppen för sen anmälan
Design - Politik öppen för sen anmälan
Gestaltande animation
Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet 2
Konsthantverk 1, individuell fördjupning
Konsthantverk 2, individuell fördjupning
Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet
Slöjd 1 för lärare åk 7-9 öppen för sen anmälan
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 öppen för sen anmälan
Slöjden i samhället öppen för sen anmälan
Slöjdämnet och digitala verktyg
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan
ÄTA - mat, materialitet och design

HDK vid Steneby, Dals Långed
Hantverk och formgivning med inriktning textil
Hantverk och formgivning med inriktning textil 2
Hantverk och formgivning med inriktning trä
Hantverk och formgivning med inriktning trä 2
Hantverk och formgivning med inriktning metall
Hantverk och formgivning med inriktning metall 2

 

Fristående kurser 2017

Anmälningsperioden för kurser som ges 2017 är över. Är du nyfiken på utbudet kan du läsa om kurserna här.
Vårkurser 2017
Sommarkurser 2017
Höstkurser2017


 

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Frågor om våra fristående kurser?

Vid innehållsspecifika frågor finns oftast en kursansvarigs mejladress (om du klickar på respektive kursnamn ovan). För generella frågor rörande fristående kurser kontakta Linda Holmer.