Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid.

Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.

Slöjdlärarutbildningen
Fristående kurser inom ämnesområdet slöjd finner du här följande kurser planerar att ges hösten 2017
L9SL30, Slöjd 3 för lärare åk 7-9, 15 hp
LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i Lärarlyftet, 45 hp (1-45)

Bildlärarutbildningen
Fristående kurser inom ämnesområdet bild finner du följande kurser planerar att ges hösten 2017
Atelierista - utbildning, bildpedagog i förskola och skola, kurs I. 7,5 hp*
BVKFM1 BVKFM2 Bild och visuell kultur 1 och 2. Ämnesteori/ämnesdidaktik. 7,5 HP X 2.
Bild för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp)
Bild för lärare årskurs 7-9

* När du anmäler dig till kursen Atelierista via antagning.se kommer det felaktigt upp ett meddelande om att du skall lämna in arbetsprov efter instrutioner på HDKs hemsida. Detta meddelande kan du bortse ifrån om du söker till denna kurs.

SOMMAREN 2017

Följande kurser planerar att ges. Kurserna är stängda för anmälan.

Infattning och sammanfogning inom smyckekonst, 7,5 Hp

Under kursen jobbar vi med olika sätt att infatta och sammanfoga material med varandra. Du får grundläggande kunskap om traditionella fattningar och inblick i mer experimentella infattningsmetoder. Arbetet sker under handledning på plats i HDKs smyckekonstverkstad. Läs mer.

Vedbränning, 7,5 Hp

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med keramik och som vill prova nya uttrycksmöjligheter genom vedbränning. Vi inleder med en dags introduktion till vedbränningsområdet och Anagamabränning där vi går igenom hur arbetet inför en vedbränning kan läggs upp praktiskt och konstnärligt. Läs mer.

Fördjupat individuellt utforskande designprojekt, 15 hp

Under sommarterminen ges du som yrkesverksam och student inom design eller närliggande område möjlighet att genom ett egenformulerat projekt fördjupa ett konstnärligt utforskande förhållningssätt till design. Projektet kan handla om att experimentera med material och metoder såväl som att problematisera kring föreställningar vad design är och skulle kunna vara. Läs mer.

Kurser våren 2017

Kurser som ges våren 2017 finner du här.

 


 

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Frågor om våra fristående kurser?

Vid innehållsspecifika frågor finns oftast en kursansvarigs mejladress (om du klickar på respektive kursnamn ovan). För generella frågor rörande fristående kurser kontakta Linda Holmer.