Undervisningsform

Delkurserna/projekten är utbildningsprogrammets byggstenar. De kan ha olika längd, ofta fyra-fem veckor, men även kortare projekt på en vecka förekommer.

Utbildningen bygger i hög grad på praktiska övningar, i grupp såväl som individuella. Flera av de större projekten och kurserna har arbetslivsanknytning genom samarbete med externa parter. Teoretiska moment i form av föreläsningar, litteraturstudier och skrivande förekommer och är ofta integrerade i praktiska kurser. HDK står för undervisning, handledning, kritik och stimulerande utmaningar, men drivkraften måste vara din egen.

En kurs som resulterar i en designlösning kan läggas upp på följande vis: Kursen inleds med föredrag, lektioner och studiebesök som följs av enskild eller gruppvis informationsinsamling och analyser. Efter skapande av denna bas av fakta och inspiration startar det egentliga designarbetet, i grupp eller enskilt. Designarbetet består ofta av innovationsarbete, skissande, koncept- och detaljdesignarbete samt arbete med visualisering och presentation. Kursen avslutas med redovisning, diskussion och utvärdering. Under hela projektet erbjuds handledning och dialog.

Textansvarig: Kalle Klockars

Bilden är hämtade från Maria Lagneryds portfolio.