Examen

Efter avslutad utbildning, det vill säga 180 högskolepoäng inklusive examensprojekt omfattande 22,5 högskolepoäng, kan du ta ut en konstnärlig kandidatexamen i design

Examensutställningar

Bilden är hämtad från Love Hulténs portfolio.