Design grundnivå

Programmet är en treårig grundutbildning i design där du efter studierna skall kunna genomföra designuppdrag på ett professionellt sätt. Efter genomförd utbildning kan du ta ut en konstnärlig kandidatexamen i design.

En treårig kandidatutbildning (=grundnivå) skall göra dig anställningsbar och ge dig tillräckliga kunskaper och färdigheter i ditt ämne för att börja en yrkesbana. Vi vill dock understryka att en designer aldrig är färdig, att arbeta med design är ett ständigt lärande. Det är ett av de viktigaste momenten i vår utbildning - att lära sig att lära sig själv. Kan du det, då är du väl förberedd att ge dig ut i ett omväxlande och ständigt föränderligt yrkesliv.

Läs gärna artikeln "Nya tider, nya roller" om behovet av utbildningar som utvecklar bilden av design och designerns roll.

Utbildningen är inte uppdelad i linjer efter material eller yrkesområde - studenter med olika intresse och fokus läser tillsammans. Många faktorer, utmaningar och förutsättningar är gemensamma för alla designers och stor vikt läggs vid förhållningssätt, process och konstnärligt gestaltande. Helhet och bredd är viktigt, men stor vikt läggs också på fördjupning och specialisering, nödvändiga förutsättningar för det professionella kunnandet. Du behöver inte veta vilken inriktning du vill fördjupa dig inom när du börjar studierna och kan forma din profil under tiden. Vi utforskar rumslighet, produktdesign och visuell kommunikation. Kanske väljer du att fördjupa dig inom något av dessa områden eller så skapar du en specialisering som flyter mellan gränserna för de olika områdena.

Design har alltid en mottagare och det vi gör påverkar människors välbefinnande och samhällens uthållighet. Etik och hållbar utveckling har därför en självklar plats i utbildningen.

Om du senare vill bygga på din utbildning, antingen direkt efter kandidatexamen eller efter att ha varit ute i arbetslivet, kan du göra det i till exempel ett masterprogram i design på avancerad nivå. Vill du efter det fördjupa dig ytterligare genom studier återstår forskarutbildning i design. På HDK finns både masterprogram och forskarutbildning.

Textansvarig: Kalle Klockars

 

Utbildningsplan Design kandidatLadda ner