Vad kan utbildningen leda till?

Efter avslutade studier på programmet kan du påbörja en yrkesbana som designer inom de traditionella designområdena – till exempel produktdesign, industridesign, grafisk design och inredningsarkitektur, beroende på vilken intresseinriktning du har fördjupat dig i.

Utöver detta, och på grund av programmets gränsöverskridande och ifrågasättande karaktär, kommer du att vara rustad för att utvidga gränserna för vad designkompetens kan användas till.

Du kommer att kunna finna nya, ännu oetablerade vägar och möjligheter att verka som designer.

En masterexamen i design ger dig också möjlighet att söka vidare till forskarutbildning.

Textansvarig: Eva Engstrand

Bilden är hämtad från Mattias Larssons examensarbete 2011.