Förkunskapskrav & urval

Design

Design avancerad nivå

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet till masterprogrammet i Design är kandidatexamen i design eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Urvalet baseras på inskickat arbetsprov. 


Bilden är från Kurt Lightner examensarbete 2011.