Business & Design avancerad nivå

Business and Design är ett tvåårigt Masterprogram, utvecklat i ett samarbete mellan HDK och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

- - - -

Ingen antagning till programmet 2018/2019.
Ett utvecklat masterprogram i Business & Design planeras att öppna för anmälan i slutet av 2018, med start hösten 2019.

- - - -

Är du utbildad designer och vill öka din kunskap om management? Vill du framöver kunna arbeta strategiskt med design inom en organisations- eller företagsledning? Är du utbildad ekonom och vill lära dig mer om hur du kan använda designprocessen för att skapa mer lönsamma affärer?

Design och designprocessens betydelse som strategiskt instrument för företags och organisationers utveckling är numera både allmänt erkänd och påvisad inom forskningen. Ändå är det långt kvar tills den insikten på allvar omsatts i praktiken, i förmågan att integrera design, strategi och ekonomi. Det gäller ute i samhället såväl som inom utbildning. Få företag, även bland dem som anses designintensiva, har till exempel designkompetensen representerad i företagsledningen.

Programmet erbjuder en högklassig utbildning som utvecklar förståelse, språk, kunskap, verktyg, färdigheter, kompetens och metoder för att arbeta tvärvetenskapligt och strategiskt i mötet mellan design, organisation och management. I projekt arbetar du i alla typer av kontexter för att i framtiden kunna ta ledande roller i utmaningar i ett föränderligt samhälle.

Programmet vänder sig till studenter och yrkesverksamma med olika utbildningsbakgrund men med ett gemensamt intresse av att arbeta strategiskt med design. Utbildningen lyfter fram en process där man kan ha olika roller och skilda erfarenheter att bidra med, men där man måste förstå varandras språk och kunna ta tillvara varandras kunskaper. I mötet mellan business och design, arbetar internationella studentgrupper med olika bakgrunder i projekt som hanterar hållbar utveckling, sociala rum, participation, organisationsutveckling, samt service- och upplevelsedesign.

Om du vill lära dig hur design kan bidra i dessa nya sammanhang och om du vill befinna dig i frontlinjen för att hantera de komplexa problem samhälle och företag ställs inför, är detta en utbildning för dig. Studenter med en kandidatexamen i konst och design, såväl som ekonomi, humaniora, teknik eller samhällsvetenskap är välkomna att ansöka.

 

Utbildningsplan Master Business & DesignLadda ner