Studievägledning

Studievägledning

Studievägledning vid HDK

Studievägledaren vid HDK har som uppgift att underlätta studierna för studenten. Samtalen kan handla om studierna eller den studiesociala situationen. Exempelvis:

  • Studieinriktning och karriärplanering
  • Planering inför studieavbrott
  • Privata situationer som påverkar den studiesociala situationen
  • Inlärningsvariationer
     

Studievägledaren tar dock emot alla typer av frågor och hjälper studenten vidare till lämplig instans, exempelvis programansvarig, Akademihälsan eller annan. Studievägledaren tillhör Sveriges Vägledarförening, följer deras Etiska Riktlinjer och har tystnadsplikt.

Studievägledaren tar emot frågor från både presumtiva och antagna studenter. Arbetar huvudsakligen i Göteborg men finns också på plats i Dals Långed två dagar per månad.