Studievägledning

Studievägledning

Studievägledning vid HDK

Studievägledaren vid HDK har som uppgift att underlätta studierna för studenten. Samtalen kan handla om studierna eller den studiesociala situationen. Exempelvis:

  • Studie-och karriärvägledning
  • Planering inför studieuppehåll
  • Privata situationer som påverkar den studiesociala situationen
  • Funktionsvariationer, ex dyslexi, ADHD m.fl.
     

Studievägledaren tar dock emot alla typer av frågor och hjälper studenten vidare till lämplig instans, exempelvis programansvarig, Akademihälsan eller annan. Studievägledaren tillhör Sveriges Vägledarförening, följer deras Etiska Riktlinjer och har tystnadsplikt.

Studievägledaren tar emot frågor från både presumtiva och antagna studenter. Arbetar huvudsakligen i Göteborg men finns också på plats i Dals Långed två dagar per månad.

För att boka tid mejlar du lena.collin [at] hdk.gu.se