Maja Michaelsdotter Eriksson

Studenter

Maja Michaelsdotter Eriksson

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level

Gapa, svälj

Frustration som inte får utlopp och instängda känslor. Att vara fylld, fylld till brädden med skit tills du vill spy. Det handlar om att släppa taget, om utlösningen, om att till slut kräkas. Kräkas ut allt, allt, tills du vänt ut och in på dig själv. Det handlar om att synliggöra insidan och erkänna hur det känns.

Frustration without outlet and trapped emotions. To be filled, filled to the brim with shit until you want to through up. It´s about letting go, about the release, to eventually vomit. Vomit out everything until you turned yourself inside-out. It´s about exposing the inside and admitting how it feels.

 

Maja Michaelsdotter Eriksson
Textilkonst Kandidat
Kontakt uppgifter:http://cargocollective.com/hundkatthastbaver

maja_eriksson_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner
maja_eriksson_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner