Sofia Bankeström

Studenter

Sofia Bankeström

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

Flora Clandestina

Närvaron av det förflutna är minnet, närvaron av nutiden är iakttagelsen och närvaron av framtiden är förväntan.
 
Jag kan se den förflutna tiden i saker omkring mig. Slitage, patina, fingeravtryck.
Det är spår efter aktivitet, även om jag inte minns den själv eller om det var någon annan som utförde den.
Det verkar som om jag har tillgång till ett förflutet utanför mig själv och utanför mitt minne.
 
Jag vill berätta en historia. Den handlar om att leta efter något utan att veta vad.
Om att gå vilse i en skog utan att bli rädd.
Och om att ta vara på vad man hittar och att förstå vad det är för något.
 
 
The presence of the past is the memory, the presence of the here and now is perception and the presence of the future is anticipation.
 
I can see the past in things around me. Wear, patina, fingerprints. These are traces of activity, whether I remember it or not.
Whether performed by me or someone else. It seems I have access to a past beyond myself and my memory.

I want to tell you a story. About looking for something without knowing what it is.
About wandering in a forest without getting scared.
About embracing what you find and learning to understand it.

 

Sofia Bankeström
Smyckekonst kandidat
Kontakt uppgifter: sofia.bankestrom [at] gmail.com

 

sofia_bankestrom_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
sofia_bankestrom_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner