Jelizaveta Suska

Studenter

Jelizaveta Suska

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

.

In my work I am aiming to create pieces that would express solitude, moments of happiness and silence.
What is silence? Is it an ambiance in itself? For me it is incarnated in stone, landscapes, winter and blur. I use a polymer material and cover it with crushed marble; similar to a layer of snow on an empty field. Silence is light and transparent like the material I use. The combination of these two components creates the illusion of a solid stone. The sparkling marble gives it a depth, whilst transparency allows seeing it on a different level. My idea is to show beauty of silence in a landscape or stone-like abstract figures.
Traditional materials have a heavy historical baggage. One of the reasons for the usage precious metals in traditional jewelry is a highlighting the value of expensive stones. In my work I question traditional approach and instead of valuable jewels I celebrate the idea behind the material. Whilst using valuable metals like gold and titanium on the rear and on other minor supporting details of the jewelry pieces.
 


I mitt arbete siktar jag på att skapa verk som uttrycker ensamhet, stunder av lycka och tystnad.

Vad är tystnad? Är det en atmosfär i sig? För mig är det inkarnerat i sten, landskap, vinter och oskärpa. Jag använder ett polymermaterial och täcker det med krossad marmor; likt ett skikt av snö på ett tomt fält. Tystnad är ljust och genomskinligt som det material jag använder. Kombinationen av dessa två komponenter skapar en illusion av en solid sten. Gnistrandet av marmoren ger ett djup, medan transparensen gör så att man upplever det på en annan nivå. Min idé är att visa skönheten av tystnad i ett landskap eller sten liknande abstrakta figurer.


Traditionella material har ett tung historiskt bagage. En av anledningarna till användning av ädelsmetaller i traditionella smycken är för att belysa värdet av dyra stenar. I mitt arbete ifrågasätter jag traditionella synsätt och istället för värdefulla juveler så vill jag lyfta fram idén bakom materialet. Samtidigt använder jag värdefulla metaller som guld och titan på baksidan och som mindre viktiga detaljer på mina smycken.

 

Jelizaveta Suska
Smyckekonst, Master
Title:Silence

Kontaktuppgifter
0767606691
jelizaveta.suskaja [at] gmail.com
www.suska.berta.me

jelizaveta_suska_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
elizaveta_suska_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner