Helena Engarås

Studenter

Helena Engarås

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

.

Långsamt tempo i ögonblicket

Att vara uppmärksam på vardagens ögonblick. Hur ljuset reflekteras in i rummet en tidig morgon. Ljuset som samtidigt bildar skuggor vandrar förbi, utan att lämna några som helst spår. Men tiden och känslan finns där, spåren av minnen, gestaltning av nutid, förnimmelse av framtid. Detta arbete undersöker rumslig gestaltning av något flyktigt.
 
Allt börjar i det textila materialet, med handen och färgen upptäcker jag det som vill förmedlas.
Med experiment, tid, tålamod, och slump växer arbetet fram.
 
En del dagar finner du det inte. Men så plötsligt dyker det upp, det där porlandet, ljuset liksom flyter. Över bord och stolar, barmark, skog och mattor. Är vi inne eller ute? Långt bort eller nära? Är det litet eller stort? Det kan vara överallt. Varsomhelst.

Slow pace in moment

To be attentive to everyday moments. How the light reflects into the room an early morning. The light that creates shadows while it wanders by, without  leaving any trace. But time and feelings linger, traces of memories, conformation of the present, a perception of future. This work explores the spatial interpretation of something volatile.

It all begins with the textile material. Through the hands and dyeing  one discovers what is to be mediated.

Through experimentation, time, patience and randomness the work emerges.
Some days you will not find it, but suddenly it appears, the poring, the floating light. Over tables and chairs, bare ground, forests and rugs. Are we in or out?  Far away of close? Is it big or small? It can be everywhere, Anywhere.

 

Helena Engarås
Textilkonst master
Kontakt uppgifter: helenaengaras [at] hotmail.com, 0702-791452

helena_engaras_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner
helena_engaras_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner