Eva Fluur Jonson

Studenter

Eva Fluur Jonson

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Leken och spelaren

Verkligheten är ett virrvarr av olika händelser som vävs ihop som ett stort nät och blir till ett liv.
Situationer som var bestämda blandas med olyckor och överraskningar, både bra och dåliga. Hur man än försöker så går det inte att planera allting och ibland är det bara som att någon har kontroll över det stora hela. Livet är en labyrint där det gäller att ta rätt svängar. Det behöver dock inte vara en katastrof om misstag händer, det kan leda in på nya turer som går i positiv riktning. I vardagen, på arbetet, I ensamheten och helheten finns kärnan av varje person med, även om det inte syns utåt. Allt detta är leken.
Att sitta med sig själv och ändå spela något utanför sin egen kropp, det är att läsa sig själv genom detta, tolka en lek. Att kunna vara den som håller i trådarna helt och hållet, att tillbringa tid med sig själv genom att skapa något annat, det är något väldigt lugnande att tänka sig att den säkerheten finns.


The play and the puppeteer

Reality is a patchwork of different events that are woven together like a big net and turned into a life.
Predecided situations are mixed with accidents and surprises, both good and bad. No matter how you try, you can not plan everything, and sometimes it's just like someone has control over the entirety. Life is a maze where you have to make the right turns. It need not be a disaster if mistakes happen, it can lead into a new road in a positive direction. In everyday life, at work, in the solitude and the big picture, it is the core of every person even if it is not visible externally. All this is the play.
To be with yourself and play something outside ones own body, it is to read oneself through this, to interpret a game. Being able to be the one pulling the strings, to spend time with oneself by creating something different, it's something very comforting to think that this security excists.

 

Eva Fluur Jonson
Master Keramikkonst
Kontakt uppgifter:
www.evamfj.com
eva.jonson [at] gmail.com

eva_fluur_jonson_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
eva_fluur_jonson_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner