Åsa Lind

Studenter

Åsa Lind

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

Systerskap i tegelform

Ett foto i en tidskrift, en flicka till häst. Hon tillhör ett folk som haft stridande hästburna kvinnor. Hennes historia suddades ut.
Amasoner, sagofigurer. Stridande kvinnor som levde utan män. Ett avskräckande exempel, en mytisk fiende.
Systerskap, en kvinnlig tillflyktsort, en mötesplats, vår egen plats.
Tegel, byggmaterial, en styrka tillsammans.
Eld, en yttre eld i bränningen, en inre eld i själen.

Mitt arbete består av kvinnliga figurer, gjorda av mitt eget tegelmaterial. Jag ser dem som kvinnor förenade i ett systerskap. De skyddar och stärker varandra.
 

A photo in a paper, a girl sits on a horse. She belongs to a people that had horse riding female warriors. Her history was wiped out.
Amazons, figures from the myths. Fighting women, who lived without men. A bad example, a mythic enemy.
Sisterhood, a women’s refuge, a meeting place, a space of our own.
Brick, building material, a strength together.
Fire, a literal fire in the kiln, an inner fire in the soul.

My work contains female figures, made of my own brick material. I see them as women united in a sisterhood. They protect and strengthen each other.

 

Åsa Lind
Keramikkonst Kandidat
asa.hisingen [at] gmail.com

asa_lind_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
asa_lind_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner