Nike Nilsson Falkholt

Att söka sitt eget språk och finna sin egen röst. Att pröva sina metoder, våga misslyckas och ändå hitta styrkan att undersöka på nytt. Att försöka tyda sin process och begripa sitt material. Att behärska teknik och slipa sitt visuella språk för att formulera det som vill bli sagt. Det är de gemensamma delar som samlas i den komplexa erfarenhetsbaserade kunskapen som krävs för att gestalta.
Studenterna på konstnärligt Kandidatprogram i Konsthantverk på HDK har, under de tre grundåren de gått på skolan, utforskat och reflekterat kring sitt förhållningssätt och konstnärskap inom sina materialinriktningar, och nu har det blivit dags att visa examensarbetena utanför skolans väggar.
Det är extra roligt att i år få visa kandidaternas examensarbeten i en annorlunda miljö med stark karaktär som både samspelar och utmanar studentarbetena. De 14 studenterna fyller en paradlägenhet på våning 6 på Vasagatan 33. Som alltid är det spännande att göra nedslag hos kandidater som befinner sig en bit in i processer och materialformuleringar men fortfarande har mycket utforskande och öppenhet kvar i sina uttryck. I de olika utställningsrummen får vi nu ta del av deras världar av visuella berättelser, kontextbaserade frågeställningar och materialutforskande i textil, keramik och smyckeskonst.

Nike Nilsson Falkholt
Universitetsadjunkt i fri gestaltning, Konstnärligt Kandidatprogram i Konsthantverk HDK

 


Searching for your own idiom and discovering your own voice. Experimenting with new methods, not being afraid to fail and finding the strength to start over from the beginning. Trying to decipher your process and understand your materials. Mastering technique and refining your visual idiom to bring out that which is yearning to be expressed. These are the components of the multifaceted empirical knowledge on which form and design are based.
During their first three years, students in the Bachelor’s programme in Crafts at the School of Design and Crafts have explored and contemplated the approaches and artistic inclinations that inform their relationships with the materials they have chosen. Now the time has come to exhibit their degree projects beyond the confines of the university.
This year the works will appear in a complete different setting, one that possesses the strength of character to both challenge and interact with them. The 14 students have taken over a glamorous apartment six storeys up at Vasagatan 33. Witnessing the journey of budding artists who are in the midst of incarnating and shaping their materials, but who are still asking questions and surveying new territory, is always a thrilling adventure. The various rooms offer the visitor a chance to share their worlds of visual narratives, contextual inquiries and investigations of textiles, ceramics and costume jewellery.Nike Nilsson Falkholt
Lecturer, Free Form and Design, Bachelor’s Programme in Crafts, School of Design and Crafts