Sindre Bjerkli

Studenter

Sindre Bjerkli

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level

Starting from "I don't know"

All förändring är inte tillväxt, liksom all rörelse inte strävar framåt.
Tradition är viktig då den bygger en plattform där jag känner mig trygg. På samma gång inspireras jag av lust att bryta med just den plattformen för att skapa något eget. Det handlar om att ’komma dit’ men på ett annat sätt. Traditioner måste återupptäckas. Istället för att sträva efter att upptäcka något nytt handlar det för mig om att definiera vad som redan finns. I den arbetsprocessen har det varit viktigt för mig att släppa taget och acceptera ett osäkert och okänt resultat. Att arbeta med maskinens och programvarans standard som tillverkningsmetod har tillåtit mig att ta ett steg tillbaka, njuta av att orkestrera materialet, rummet och ljuset. Resultatet existerar på skärningspunkten mellan betraktaren, rummet och objekten.   

All change is not growth, as all movement is not forward.
Tradition is important as it is a platform in which I feel a sense of security and inspiration to break with it, to create my own. It is about ‘getting there’ in a different way. I think it is important to have in mind that traditions get reinvented, for me it is not always about doing something new, it is also about defining what already is there. In the process I have found it important not knowing and accepting the uncertainties of the outcome. Working with the default in both machine and software to shape my objects, allowing me to step back. Taking pleasure in the orchestrating of the material, room and light. Ending up with a space that occurs in the interaction between the viewer, the space and the objects.

Sponsorer:
Ottosson Färgmakeri
Hofmann Teknik

Sindre Bjerkli
sindrebjerkli [at] gmail.com
0047 46305273

sindre_bjerkli_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner