Richard Morris

Studenter

Richard Morris

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level

Sonitus

Vad utgör språk? Ett arrangemang av ord. Vad utgör ord? En sekvens av ljud eller, sett från ett särskilt perspektiv, oljud. Det betyder att ljud också kan uppfattas som språk. Ljuden är byggstenar, de skapar miljö. Analyserar man ljud förstår man att ord skapas av ljud, som bygger ett landskap med sin beskrivande kraft. Det förmår oss att begripa och förstå. Sonitus är väsentligen en installation, en maskin konstruerad som ett instrument, integrerat med dataprogramvara. Meningen med installationen är att konvertera information till ljud och känsel för att beröra de mänskliga sinnena på nya sätt – att öppna upp mellan dem och göra information och konst tillgängliga genom andra vägar.     

What constitutes language? An arrangement of words. What constitutes words? A sequence of sounds or from a typical perspective, noises. This therefore concludes that sounds can also be perceived as language. Sounds are the basic building blocks, they create scenery. When you analyze these sounds one realizes that words are created by sounds, creating a landscape, with their explanatory power. Enabling us to comprehend and understand. Sonitus is essentially an installation, it is a machine constructed as an instrument and integrated with computer software. The purpose of this installation is to convert information into sound and touch to interact differently to the human senses and how we can translate between them and make information and art accessible in other ways.

 

Richard Morris    
jemmcorp [at] gmail.com
0729023022

richard_morris_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner