Mariana Pettersson

Studenter

Mariana Pettersson

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level

Get together

Hur kan en interaktiv mötesplats se ut?
Jag har jobbat med bordet i fokus. Det är en möbel som vi samlas runt i många vardagliga sammanhang. Mitt syfte med möbeln är att det ska bli lättare att riva gränser mellan människor och öppna upp för nya samtal. Jag har studerat hur vi människor beter oss, hur viktig leken är, den sociala kompetensen och att bryta vanor och vad detta gör med oss. Mina ledord till detta examensarbete är: bygga, sakta ner och nyfikenhet.
Resultatet av mitt arbete är ett bord för ett café där vi redan sitter ner tillsammans där det ska gå att ändra på bordets karaktär genom att själv vara aktiv. Så att vi blir mer medvetna av varandras närvaro. Att få ett gott skratt tillsammans och att uppskatta våra sociala möten.

What does an interactive meeting point look like?
My work is focused around the table. This object connects us in many everyday situations when we sit down together. I want this piece of furniture to help break the ice and start new conversations around it. My research looks at human behavior, social competence, the importance of play and breaking habits. What happens when we try something new? My key words for the exam project are: construct, slow down and curiosity. 
I present a changeable table for a café situation, when we are already expecting to sit down together. The table enables people to change its character, bringing people together through play and joy.

 

Mariana Pettersson    
mariana.lpettersson [at] gmail.com    
0707646668

mariana_pettersson_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner