Frej Wichmann<br/>Lea Hein

Studenter

Frej Wichmann
Lea Hein

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level

Elslöjd

Projektet är en studie i material och tillverkningsmetoder. Vi undersöker hur elektrolys kan återskapa naturliga uppbyggnadsprocesser som antingen stärker eller sammanfogar konstruktioner, samtidigt som organiska strukturer bildas. En kärna i vårt arbete är hur tillverkningsmetoder fungerar som värdeskapare genom att visa på historien om hur ett objekt kan komma till. Vi skapar förut¬sättningar för att en process ska kunna ske. Genom att förflytta material från utdaterade till samtida former, ger vi materialet nytt liv.

The project is a study of materials and manufacturing. We investigate how electrolysis can recreate natural building processes that either strengthen or join constructions, while organic structures are formed. A core of our work is how manufacturing works as a creator of value by showing the story of how an item can be made. By moving materials from an outdated to a contemporary form, we give the material new life. We create the conditions for a process to take place.

 

Frej Wichmann
frejwichmann [at] gmail.com
0708403640
www.frejwichmann.se

Lea Hein
lea.alnor.hein [at] gmail.com
+45 28 35 61 49
http://leahein.dk/

lea_hein_frej_wichmann_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner