Morten Hårderup

Studenter

Morten Hårderup

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

The shortcut

Detta arbete handlar om icke-platser i vårt offentliga rum, alltså de platser som blir över mellan hus, gator och konstruerade platser. Dessa icke-platser saknar ofta syfte eller funktion och begränsar rörelsemönstren i vårt gemensamma rum. Genom att skapa platsspecifik offentlig konst vid just en sådan plats har jag försökt skapa en plats utifrån icke-platsen. Skulpturernas form och karaktär är hämtade från platsens kvalitéer, de förtydligar platsens diffusa syfte och ger den en trygg, lekfull känsla. Du kan utvärdera resultatet själv, skulpturerna står på Arvid Hedvalls backe på Chalmers campus vid Johanneshov i Göteborg.

This work is about non-places in our urban environment, which refers to the places that are left between houses, streets and man-made areas. These non-places often lack purpose or function and limit our movement throughout our public spaces. By making place-specific public art at such a place I have tried to create a place from a non-place. The sculptures are formed and characters are derived from the qualities of the place, they define the vague purpose of the place and give it a safe, playful feeling. You can make up your own mind by visiting the permanent installation at Arvid Hedvalls backe, Chalmers campus, Johanneshov in Gothenburg.

 

Morten Hårderup    
morten.harderup [at] gmail.com    
0705802859

morten_harderup_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner